Contact

E-mail: info@telveghel.nl
Twitter: @TELveghel

Bezoekadres (op afspraak):
Gemeentehuis Veghel, fractiekamer TEL
Stadhuisplein te Veghel.

TEL op Twitter

  De verkiezingen in met Team Meierijstad

  TEL heeft er voor gekozen om samen met 5 andere lokale partijen uit Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode de gemeenteraadsverkiezingen 2016 in te gaan als Team Meierijstad. De vereniging TEL bestaat inmiddels niet meer maar is opgegaan in Team Meierijstad. De fractie TEL in de gemeenteraad van Veghel bestaat nog wel en blijft actief tot 31 december 2016. Daarna neemt de fractie van Team Meierijstad het stokje over in de gemeenteraad van Meierijstad.

  Het is dus van belang dat jullie op woensdag 23 November bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad stemmen op Team Meierijstad.

  Bijvoorbeeld op een van de oud  TEL leden:

  • Erik de Vries (plek 4), Zijtaart
  • Marcel Zoete (plek 16) Zijtaart
  • Robert Elbertse (plek 28) Veghel
  • Joke Steenbakkers (plek 37) Eerde
  • Jacques van Druenen (plek 47) Veghel

  http://www.teammeierijstad.nl/

  team_meierijstad_def-1

  TEL heeft gekozen voor Team Meierijstad

  TEL heeft er voor gekozen om samen met 5 andere lokale partijen uit Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode de gemeenteraadsverkiezingen 2016 in te gaan als Team Meierijstad. Toen ruim twee jaar terug de drie gemeenten samen in gesprek gingen over een mogelijke fusie was het voor TEL meteen duidelijk dat dit ook iets voor ons betekende.

  Gewoon als TEL verder gaan was goed voor het behoud van onze idealen. Maar ja, als je dan zo klein bent dat je ze niet meer kunt verwezenlijken dan hebben deze idealen weinig zin. Wij wilden dus op zoek naar (min of meer) gelijkgestemde partijen. Al snel kwamen wij in gesprek met diverse andere lokale partijen. Sommige met een duidelijke ideologie en andere met een wat meer pragmatische aanpak. Hoe meer wij met elkaar spraken hoe duidelijker het werd dat de verschillen niet zo groot waren.

  Inmiddels hebben wij binnen Team Meierijstad de gezamenlijke kernwaarden opgesteld en zijn wij al goed op weg met het programma. Deze kernwaarden en de eerste schetsen van het partijprogramma passen uitstekend bij de visie van TEL. Tot zelfs de in het verleden wat heikele dossiers krijgen een standpunt waar TEL zich graag achter schaart.

  De TEL leden die actief betrokken zijn bij de vorming van Team Meierijstad voelen zich allang niet meer een TEL afgevaardigde maar gewoon Teamspelers. We zitten bij een nieuwe krachtige partij die goed bij ons past en waar wij niet het gevoel hebben dat wij op onze idealen hebben hoeven in te leveren.

  http://www.teammeierijstad.nl/

   

  TEL betoog – Evenementenbeleid

  BZE – 14-12-2015 – Het is fijn om te zien dat de harmonisatie tussen de drie fusiegemeenten ook al het evenementenbeleid heeft bereikt. Tegelijk is het ook fijn om te zien dat er dit keer goed naar de burgers geluisterd is en dat de geluidsnormen zijn aangescherpt. Toch zijn wij als TEL nog niet tevreden. Een langduring blootstelling aan een geluidsniveau boven de 80 db(A) leidt tot blijvende gehoorschade. Dit is een probleem voor zowel de bezoeker van de evenementen als de omwonenden. Wij willen dan ook twee zaken aanstippen:
  1. Sommige locaties hebben nogal veel evenementen per jaar, waartussen er dan ook nog eens meerdere 90 db(A) evenementen zijn. Bijvoorbeeld op de markt, de Noordkade en het Hertog-Jan plein. Dit zijn allen locaties waar het in de weekenden buiten de officiële evenementen ook niet bepaald rustig is.  De omwonenden van deze locaties worden niet alleen vaak gehinderd maar worden met de 90 db(A) evenementen ook nog een zwaar gehinderd. TEL vindt dit niet kunnen.
  2. Een gevelbelasting van 90 db(A) ‘op de dichtstbijzijnde gevel’ betekent veelal een veelvoud van deze hoeveelheid geluid op het evenemententerrein zelf. Een terrein vol met, vaak jonge, mensen die die zich nog niet druk maken over ‘de zorgen van later’. Ieder concert beschadigen er maar een paar haarcellen in je binnenoor en gehoorschade wordt daardoor pas merkbaar over een lange periode. Tinnitus, oftewel oorsuizen komt ook steeds vaker voor en heeft inmiddels al bij sommige mensen tot zelfmoord geleid. TEL vindt dan ook dat preventie van groot belang is. Nou heeft het geen zin om overdreven streng te zijn in Veghel want als in de rest van Nederland niet meebewogen wordt dan wijken evenementen alleen maar uit naar omliggende plaatsen en stappen onze jongeren ieder weekend in de auto in plaats van op de fiets. TEL ziet dan ook liever dat de preventie op de evenementen beter wordt door betere voorlichting, zoals het per zone in het gebied aan te geven wat de geluidsdruk daar is en door het gratis verstrekken van geluidsbeschermende middelen. Oordopjes verminderen bij evenementen de gehoorschade tenslotte met een factor 5.

  TEL hoort graag van de portefeuillehouder en van de overige commissieleden hoe zij er over denken om meer preventieve maatregelen op te nemen in de verordening.

  Algemene beschouwingen 2015

  Raad – 5 nov 2015 – Toen ik mij voor deze avond voorbereidde vroeg ik mijzelf af of ik niet onnodig kritisch was. Na het horen van de betogen van de drie coalitiepartijen kan ik concluderen. Nee, TEL is niet de enige die dit ziet.

  Bij de presentatie van het coalitieprogramma in 2014 gaf TEL al aan dat dit programma weinig ambitie uitsprak. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en vóór ons ligt de begroting voor 2016 die dit lage ambitieniveau opnieuw bevestigd.
  Natuurlijk, we staan op de vooravond van een fusie en dan wil je geen beleid invoeren dat de fusie frustreert. Aan de andere kant zie je coalities juist vaak in het laatste jaar van hun regeringsperiode gas bij geven om zoveel mogelijk van hun visie nog tot uitvoer te brengen voordat een andere coalitie het stokje overneemt. in ieder geval zijn wij blij dat wij de fusie voor 2017 gepland hebben, anders zou het nog een jaar langer erg rustig gebleven zijn.
  Van één kant zijn wij blij met dit lage ambitieniveau er worden tenslotte geen miljoenen verslindt voor allerlei vaak fraaie,  maar tegelijkertijd ook bedenkelijke projecten.
  Van de andere kant staan wij als gemeente nu ook stil op punten waar toch echt nog wel meters gemaakt moeten worden. Zoals wonen, HOVs, het leefbaarheidsbudget, het zorgsteunpunt, duurzaamheid, burgerparticipatie, en gewoon de dienstverlening naar de inwoners. veel van deze onderwerpen zijn al door de andere partijen aangestipt. Ik zal mij beperken tot een paar punten die nog niet genoemd zijn.
  Duurzaamheid 
  Gelukkig komt er in de wereld steeds meer besef dat wij duurzaam met onze omgeving moeten omgaan… en we beseffen steeds beter, om maar eens een Zwitsers horlogemerk na te praten, “You never actually own this world, you merely look after it for the next generation”. Ja, bij het huisvestingsplan voor de nieuwe gemeente zit ook hoofdstuk duurzaamheid. Maar tegelijkertijd bezit Veghel heel veel andere objecten waarin niets veranderd door de fusie, daar kunnen wij al lang me aan de slag.
  Burgerparticipatie
  Ook dit jaar is het weer gelukt om volle zalen te trekken. Voor een artiest klinkt dat lekker, volle zalen,  maar een volle raadszaal is, helaas moet ik zeggen,  vaak een slecht teken. Het is een teken dat wij iets doen waar veel burgers het mee óneens zijn. Niet altijd een reden om het dan niet te doen. Er kunnen namelijk ook heel veel mensen vóór zijn. Maar wel een reden om je af te vragen of wij de burgers er wel voldoende vaak, voldoende tijdig en op de juiste manier bij betrokken hebben.
  Dienstverlening
  In de nieuwe gemeente willen wij onze klanten beter tot dienst zijn. Er moet meer digitaal gebeuren en waar nodig gaan we naar de klant toe. Dit zou moeten betekenen dat wij nu ook al in Veghel de puntjes op de iet proberen te zetten. Deze andere vorm van dienstverlening moet tenslotte tot in ieders haarvaten kruipen om succesvol te worden. Je kunt dit niet zomaar uitvoeren. Je moet dit voelen. Je moet spontaan je tenen krommen als je iets zegt of doet waarvan je weet dat dit  binnen hetzelfde beleid, tijd en geld veel beter had gekund.
  Deze maand kreeg ik een brief die mij herinnerde dat mijn paspoort bijna verloopt. Geweldig! Dat is klantvriendelijk. Ik moest toch nog naar de kapper op het stadhuisplein , dus kan ik dat meteen even combineren. De brief zegt “ga naar www.veghel.nl/afspraak en kies het door u gewenste product” Hè? ‘gewenste product’? Waarom staat daar niet ‘paspoort aanvragen’? Vervolgens zie ik op de website in een rij met 30 opties, 5 opties die over een paspoort gaan. “Paspoort aanvragen” of “paspoort verlengen” staat hier niet tussen. Na even twijfelen tussen enkele van de optie zoals “reisdocument ophalen”, “paspoort” en “paspoort, tweede”, klik ik op “paspoort” waar ik na de twintig regels tekst gelezen te hebben er achter kom dat niets in deze tekst mij uitlegt hoe ik vanuit mijn luie stoel in Veghel aan een paspoort kom. De hyperlink “kosten” intrigeert mij, ik wil tenslotte weten wat het kost, en na een klik kom ik op een site van de overheid die uitlegd wat het wettelijk mag kosten. Niet wat het mij daadwerkelijk kost. Later vind ik nog een knop ‘de kosten?’ die brengt mij naar een andere web page. Dit keer wel met de kosten in Veghel. Maar goed snel weer terug naar het scherm paspoort. Na even verdwaasd naar dit scherm gestaard te hebben zie ik in de rechter bovenhoek een optie “afspraak maken”, Dat zal hem dan wel zijn. Weer een web page nu met 3 opties. Ik kies maar weer voor de werkwoord-loze optie “paspoort”  waarna ik in een webformulier kom met een pull-down list met wederom meerdere opties. Tenslotte kom ik bij de afspraak datum en tijd. Hier kan ik alleen kiezen voor een latere dag. En stilletje vraag ik mij of of er vandaag dan echt geen gaatje meer was. Gelukkig kan ik bij de kapper wel snel een afspraak maken en ben ik een uurtje later keurig geknipt.
  Graag blijven wij benadrukken dat tot op de avond voor de fusie wij met zijn allen in deze zaal verantwoordelijk zijn en blijven voor de gemeente Veghel en en dat er toch echt nog steeds heel erg veel te verbeteren is.

  TEL betoog: Tijdelijke arbeidsmigranten

  TEL kijkt kritisch naar dit agendapunt. Het betreft de agendering van dit agendapunt en het maximale aantal arbeidsmigranten. Daarnaast hebben we nog wat vragen en suggesties.

  kanttekening bij de agendering

  Als eerste heeft TEL een kritische opmerking over de agendering van dit punt. Als raad stellen wij kaders en stellen wij beleid vast. Het is daarom onwenselijk dat wij als raad – nadat wij twee jaar geleden nieuwe kaders hebben vastgesteld voor het maximale aantal arbeidsmigranten die een agrariër mag huisvesten op zijn eigen bedrijf in het buitengebied – nu op basis van een incidentele aanvraag opnieuw het debat aangaan. Dat past niet bij onze rol en wekt richting buitenwereld het beeld dat beleid in Veghel nooit vaststaat. Jojo-beleid vermindert het vertrouwen van ondernemers en burgers in het bestuur van Veghel en dat wil TEL graag voorkomen. Het verminderen van de kloof tussen politiek en de maatschappij is voor ons een heel belangrijk punt.

  kanttekening ten aanzien van de maximale aantallen

  Waar het gaat over het maximale aantal, dan heeft TEL daar een aantal opvattingen over.

  • In 2013 hebben we al aangegeven dat we 60 personen in het buitengebied teveel van het goede vinden. Een verhoging van dat aantal is dus wat ons betreft een stap in de verkeerde richting.
  • Een belangrijk argument betreft de dubbele afhankelijkheid; zowel qua werk als qua huisvesting ben je afhankelijk van dezelfde agrariër, hetgeen de kans op uitbuiting vergroot.
  • Een ander belangrijk argument betreft de leefbaarheid in het buitengebied. Arbeidsmigranten hebben nauwelijks binding met de omgeving, omdat ze na een bepaalde periode weer vertrekken. Daarnaast hebben ze nauwelijks vertier. We zullen onder ogen moeten zien dat deze combinatie kan leiden tot overlast voor de omgeving in de vorm van vervuiling van het openbaar gebied, vandalisme, en criminaliteit.
  • Verder zal het ophogen van het maximale aantal van 60 naar bijvoorbeeld 250 er voor kunnen zorgen dat bijvoorbeeld een dorp als Boerdonk, straks evenveel arbeidsmigranten wonen als inwoners, wanneer er drie agrariërs dat maximale aantal willen huisvesten. Er zullen inwoners zijn die het gevoel hebben dat de herkenbaarheid van hun dorp aangetast wordt.

  Vragen die je zou kunnen onderzoeken wanneer je echt de discussie opniuw wilt aangaan:

  1. Zitten met maximaal 60 arbeidsmigranten een beetje gemiddeld of zitten we daarmee hoog ten opzichte van andere gemeenten?
  2. Is er onderzoek gedaan naar de effecten van het grootschalig herbergen van arbeidsmigranten bij ondernemers in het buitengebied? Zo niet dan zien we dat onderzoek graag uitgevoerd, want dan kunnen we besluiten nemen op basis van inzichten en feiten.
  3. Hoe voorkom je dat een deel van de medewerkers die gevestigd is bij agrarische ondernemers in de praktijk elders in de regio rond Veghel werkt?

  Tel heeft nog twee suggesties:

  1. Als we praten over arbeidsmigranten dan hebben we het over seizoensarbeiders. Het seizoen voor veel producten is heel kort. Ik zou liever overgaan om voor een korte tijd migranten toe te staan. de pluk van peren vindt bijvoorbeeld grotendeels plaats in augustus en september. Dat er die tijd 60 man wonen geeft veel minder problemen dan dat ze er het hele jaar mogen zitten. Ik pleit dus voor variatie een basis aantal en een maximum. Dat voorkomt ook gelijk dat iemand logies bouwt voor migranten die feitelijk elders werken. Een overtreding zou moeten leiden tot het intrekken van de vergunning voor het maximum en een tweede overtreding zou moeten leiden tot volledige intrekking van de vergunning.
  2. De tweede suggestie klinkt wat cru maar meen ik wel degelijk heel serieus. Dat is dat ik in Veghel geen dode agrariërs zie drijven die uit wanhoop in de Aa gesprongen zijn, omdat ze te weinig arbeidsmigranten mogen huisvesten. We zien wel heel veel vluchtelingen in nood aan de zuidgrenzen van europa. Grote aantallen vrouwen en kinderen die dood in de Middelandse zee drijven of met 70 man tegelijk in staat van ontbinding uit vrachtwagens worden gehaald of vluchtelingen die alles hebben verloren en nu voor de ogen van hun kinderen in elkaar geslagen worden door de hongaarse politie. Ik zie liever dat we dit agendapunt agenderen om te kijken welke menselijkheid we als Veghel kunnen tonen, dan dat we opnieuw discussiëren over beleid dat we net twee jaar geleden hebben vastgesteld. Misschien kan je de vluchtelingen wel laten wonen en werken bij de agrariërs die de aanvraag hebben gedaan. Als zij daartoe bereidt zijn, dan kunnen ze wat TEL betreft direct toestemming krijgen voor een maximale duur van vijf jaar.

  TEL betoog: Korte haak Rembrandlaan

  Raad – 18 juni 2015 – TEL heeft geconstateerd dat het proces niet goed gelopen is. zowel omwonenden als ook andere belanghebbenden en de gemeenteraad zelf zijn niet tijdig geconsulteerd om te zoeken naar gedragen oplossingen. En we weten ondertussen; als het proces niet optimaal is, dan is de uitkomst van dat proces vaak ook niet optimaal. Zo ook hier. Er ligt namelijk nu een voorstel voor een verkeerskundige oplossing die niet acceptabel is voor TEL. Dit omdat het voorstel de doorstroming van het verkeer vermindert en de gezondheid ter plekke achteruit gaat. In plaats van verder open, gaat de toegangspoort van Veghel verder dicht en dat bij een gemeente in de afgelopen tien jaar steeds heeft laten zien dat ze een groeiambitie heeft op het gebied van wonen en werken.

  Afgelopen week werd ook duidelijk dat er eigenlijk allen de VVD zich goed kon vinden in het voorliggende voorstel. CDA en Hart voor Veghel hadden serieuze bedenkingen en de oppositiepartijen zijn allemaal tegen. We zijn daarom om zoek gegaan naar alternatieve oplossingen. Geïnspireerd door gesprekken met bewoners van het gebied rond de Rembrandtlaan heeft TEL vervolgens gesprekken gevoerd met verkeerskundigen en experts op het gebied van verkeer om op die manier te komen tot een alternatief dat beter is voor zowel het bedrijfsleven als de inwoners van Veghel. Het alternatief is vervolgens ook nog voorgelegd aan wijkraad en bedrijfsleven. Zij vinden dit een interessant alternatief dat onderzocht moet worden.

  Het alternatief heeft de volgende kenmerken:

  • De korte haak vervalt geheel. Op die plek alleen ontsluiting van de huizen die daar staan.
  • De Verkeersregelinstallatie op de N279 vervalt. Hiervoor in de plaats komt een ongelijkvloerse oplossing met bovenop een kruispunt of rotonde
  • De totale breedte van de Taylorbrug wordt benut voor het gemotoriseerde verkeer, waardoor er vier rijbanen ontstaan.
  • De fietsers kunnen hierbij niet meer over de Taylorbrug. Zij kunnen of via de Gazellebrug of er kan een extra fietsbrug aangelegd worden.
  • Verkeer komt bovenaan bij de brug op een rotonde of een kruispunt waarbij de twee extra banen op de Taylorbrug zorgen voor een vrije op/af rit naar de N279.

  Dit alternatief heeft de volgende voordelen:

  • minder overlast voor bestaande bewoners omdat het verkeer op zowel de N279 als op de Rembrandtlaan beter door blijft rijden
  • minder overlast voor bestaande bewoners omdat er geen drukke korte haak hoef te komen
  • minder overlast voor de nieuwe bewoners van de rembrandboulevard die anders (weliswaar eigen keus) aan een hele drukke straat komen te wonen
  • meer ruimte voor groen of bebouwing op de plek waar eerst de haak zou komen
  • meer doorstroming op de Taylorbrug terwijl het ‘kraantje’ op de Taylorbrug in stand blijft omdat slechts twee banen zijn voor het doorgaande verkeer

  Er zitten ook nadelen aan:

  • duurdere oplossing (5-10 miljoen extra), maar dan heb je ook wat en de provincie betaald graag mee om doorstroming op N279 te bevorderen
  • het is weliswaar een omweg voor fietsers, maar hij is wel veiliger

  Kortom: dit robuuste voorstel lost echt een paar serieuze problemen op en is daarmee toekomstbestendig.

  Er is natuurlijk lang door ambtenaren aan dit voorstel gewerkt en de politieke partijen hebben hun standpunt al bepaalt. Dus je kan nu gaan zoeken naar redenen waarom het allemaal niet kan. Maar dan laten we onze inwoners en bedrijven in de steek. We kunnen ook gaan kijken op welke manier het wel kan. Als je wilt, dan kan dit voorstel in 1 maand doorgekend worden op haalbaarheid.

  Dienstverleningsconcept Meierijstad

  BZE – 10 juni 2015 – TEL kan zich vinden in het dienstverleningsconcept voor Meierijstad. Het toont een visie waarin dienstbaarheid aan de inwoners en bedrijven van Meierijstad centraal staat. TEL vindt het belangrijk dat wij deze ambitie ook concreet maken en wij onszelf een tevredenheidsscore opleggen. Ook is het belangrijk dat deze ambitie doorsijpelt naar de aan de gemeente verbonden organisaties zoals de Bsob, vivaan, thuiszorg en Optimisd. Een cultuurverandering als deze kost tijd dus TEL hoopt dat de drie gemeenten van meierijstad al voor de visie ieder de eerste stappen zetten.

  Na de BZE vergadering is ons duidelijk geworden dat de PvdA in Schijndel een aantal amendement in wil dienen. Wij vinden het fijn dat de PvdA zo goed meedenkt. Wij kunnen hun amendement echter niet ondersteunen en wel hierom:

  • PvdA: “Soms verkoopt de gemeente ook nee”
   • TEL is het niet eens met de stelling van de PvdA dat dit dienstverleningsconcept onrealistische verwachtingen schept omdat de gemeente zich dienstbaar opstelt.
   • Wij snappen de opmerking wel maar vinden de aanvullingen van de PvdA niet noodzakelijk.
  • PvdA: “Inwoner is geen klant”
   • Hier zijn wij het pertinent mee oneens. Eindelijk begrijpt de gemeente nu eens dat de inwoners en de bedrijven WEL klanten zijn.
   • Het is goed voor de interne gemeentelijke cultuur om de inwoners ook als klant te zien.
   • Dat je iemand een klant noemt betekend niet perse dat je ook alles toestaat, je blijft wel professioneel.
  • PvdA: “Met 13 gemeentehuizen aanwezig in alle kernen”
   • Het positieve dat wij hier uit halen: Indien wij als gemeente diensten leveren in een kern waarbij een vestiging in die kern nodig is dan heeft het ook onze voorkeur dat er een vestiging is met alle gemeentelijke rollen gecombineerd.
   • Om de gemeentelijk organisatie (van straks ongeveer 500 personen) over 13 locaties verspreiden is organisatorisch een slechte zaak.
   • Ook 13 publieksbalies is niet realistisch. De kleinste kern heeft 800 inwoners. Gezien het aantal bezoeken is er dan hooguit 2 uur per week werk. Dit zou dan ook nog ’s avonds moeten. Met twee uur per week is het niet mogelijk om specialistische kennis beschikbaar te stellen. Het idee met drie locaties en bij mensen langsgaan is dan een veel beter idee.

  TEL Betoog: Bunderse hoek

  R&M – 11 juni 2015,

  TEL heeft er destijds in de commissie er op gehamerd dat dit plan het overschot aan woningbouwplannen in Veghel verder vergroot en dat we moeten zorgen voor inbreiding voordat we gaan uitbreiding gezien de demografische ontwikkeling die op middellange termijn op ons afkomt.

  Wij zijn blij dat de Raad van State de inwoners van Veghel steunt in hun bezwaren en de gemeente Veghel terugfluit omdat ze zich niet aan de beginselen van zuinig ruimtegebruik houdt. Wel jammer voor iedereen, want dit heeft weer gemeenschapsgeld gekost en onnodig tot frustraties geleidt bij omwonenden. Onnodig, want het had voorkomen kunnen worden. In de commissie en in de gemeenteraad is uitgebreid gesproken over het gebrek aan nut en noodzaak en het belang van inbreiding voor uitbreiding (ofwel zuinig ruimtegebruik) vooral gezien de daling van het inwoneraantal op middellange termijn.

   

  TEL motie: burgerparticipatie

  Raad – 21 mei 2015 – Tel heeft in de gemeenteraad van 21 mei een motie ingediend om burgerparticipatie te vergroten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Dit door in de toekomst inwoners en andere belanghebbenden eerder te betrekken bij planvorming. Op deze manier willen we van inspraak meer voorspraak gaan maken. De inspraak die omwonenden nu namelijk hebben is veelal alleen de route van zienswijzen, wat in de praktijk door onze inwoners vooral als naspraak ervaren wordt. Dit omdat opmerkingen die gemaakt worden als een plan al af is, in de praktijk veelal niet meer alsnog meegenomen worden.

  De motie heeft als doel dat de gemeente een stap zet om ervoor te zorgen dat  omwonende eerder bij planvorming betrokken worden. Hoe groot die stap moet zijn, daar zegt de motie niks over. Wat ons betreft gaat het er om dat er beweging komt in de richting die onze inwoners van belang vinden en die past bij de huidige tijdsgeest. Dat er mogelijkheden zijn in de praktijk, dat is duidelijk. De nieuwe regels rondom de Brabantse zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) bewijzen dat het goed mogelijk is om omwonenden eerder te betrekken bij te planvorming. TEL zou graag zien dan mensen/bedrijven de willen (ver)bouwen gestimuleerd of verplicht worden zelf met hun buren in overleg te treden voordat zij een plan indienen bij de gemeente.

   

  Deze motie is unaniem aangenomen de de Veghelse raad.

  subsidie stichting CHV

  Het gaat niet goed met de MiK/PieterBreughel. Al een tijdje zitten ze in zwaar water door teruglopende aantallen leerlingen. Inmiddels is het zo ver dat de MiK zijn betalingsverplichtingen aan stichting CHV  (voor de servicekosten op de Noordkade) niet kan voldoen. Hierdoor komt ook stichting CHV (en daarmee de andere bewoners van de Noordkade) in gevaar. Stichting CHV heeft daarom een flinke subsidie voor de komende vier jaar aangevraagd bij de gemeente. Het college is voornemens de eerste twee jaar subsidie te voldoen. Weliswaar alleen indien noodzakelijk.

  TEL vindt het jammer dat er problemen zijn op de Noordkade. Een van de risico’s de wij voorzagen wordt werkelijkheid. Te weten, wanneer een van de bewoners in zwaar weer zit dan brengt dat de hele Noordkade in gevaar. Ondanks dat TEL nooit een voorstander geweest is van de grote financiële inbreng van de gemeente op de Noordkade vinden wij wel dat we deze reeds gemaakte investeringen moeten beschermen. Dus wij moeten stichting CHV redden.

  TEL vindt het klakkeloos subsidiëren van stichting CHV (ook al brengt het college dit als een maximale subsidie) niet de oplossing. De bewoners van de Noordkade moeten maximaal gestimuleerd worden om dit probleem zelf op te lossen. TEL vindt het daarom beter om met slecht een kleine subsidie de acute nood op te lossen en de rest in de vorm van een lening (of garantstelling voor een lening) te geven. De bal om de kosten te beperking ligt daarmee bij de bewoners van de Noordkade en niet bij de Gemeente.

  Transparante begroting

  TEL vindt het belangrijk dat de de gemeente Veghel een voor iedereen transparante begroting heeft. Op de vooravond van de fusie van de Meijerijstad gemeenten krijgt dit punt voor TEL extra waarde. Tenslotte over een aantal jaar hebben wij een gemeente waarin niet iedereen de Veghelse historie kent en mogelijk allerlei verschillen van de drie gemeenten samengevoegd moeten worden tot een eenduidig beleid. Als dan het Veghelse beleid niet transparant is zal dit leiden tot problemen bij het samenvoegen.

  In de jaren dat wij in de raad zitten hebben wij het lastig gevonden om een goed overzicht te krijgen en houden van alle subsidies. Er zijn subsidies aan dorps en wijkraden, ontwikkelingswerk, onderwijs, kunst en cultuur (waar binnen ook weer sinterklaas comités, Oranje comités en evenementen), emancipatie, sport (zowel gewone subsidies en accommodatiesubsidies), natuur, maatschappelijke ondersteuning, jeugdwerk, vrijwilligerswerk, gemeenschapshuizen en wijkverenigingen. Hierbinnen krijgen sommige partijen meerdere subsidies. bijvoorbeeld een algemene subsidie en een accommodatiesubsidie of extra subsidie voor speciale taken zoals een wijkvereniging die tevens oranje comité is.

  Daarnaast krijgen sommige partijen incidentele subsidies voor bijvoorbeeld een evenement of diensten in natura (zoals dranghekken, hulp of onderdak). Dit kan soms om aanzienlijke bedragen gaan.

  TEL wil daarom dat er twee dingen geregeld worden.

  1. Alle subsidies moeten openbaar op een eenvoudig leesbare manier inzichtelijk zijn. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse begroting.
  2. Alle subsidies in natura moeten ook geregistreerd worden als subsidie. (Om onnodige administratiekosten te voorkomen is het acceptabel om hierbij een minimum bedrag te gebruiken.)

  Om duidelijk te maken dat deze tweede echt noodzakelijk is noemen wij een voorbeeld. De gemeente heeft de huur voor het CHV gebouw aan de Noordkade voor 15 jaar afgekocht voor 15 miljoen euro. Dit gebouw heeft dus een waarde van 330.000 euro per jaar maar wordt gratis aan de stichting CHV Noordkade ter beschikking gesteld. TEL vindt dat dit geregistreerd moet worden als een jaarlijkse accommodatiesubsidie. Maar op dit moment is het in zijn geheel niet geregistreerd. En let wel Stichting CHV Noordkade stelt dit gebouw weer ter beschikking aan een aantal kunst en cultuur instellingen die samen al 1 miljoen euro aan subsidie krijgen.

  TEL betoog – Geurverordening

  Raad – 4 dec 2014 – De gemeenteraad moet toezien op een goede ruimtelijke ontwikkeling en op een goede bescherming van de gezondheid van onze inwoners. Daar hebben we als gemeente ook beleid voor gemaakt. Als TEL zijn we van mening dat economische ontwikkeling niet ten koste mag gaan van deze gezondheid.

  In het voorliggende voorstel wordt voorgesteld om in de kernrandzone de afstand te verlagen van 100 naar 50 meter. Wij hebben hiertegen twee bezwaren:

  1. Er wordt nu een algemeen geldende beleidswijziging  voorgesteld gemaakt als gevolg van de wens van één ondernemer uit Boerdonk. Wij vinden dat je beleid moet maken op basis van algemeen belang en niet op basis van het belang van een enkele ondernemer.
  2. Uit inventarisatie blijkt dat een achttal bedrijven in de toekomst gebruik kan gaan maken van de versoepeling van de regels. Wij hebben de wethouder tijdens de commissie vergadering gevraagd of hij kan garanderen dat deze versoepeling de gezondheidsituatie van inwoners van onze dorpen niet verder verslechterd. Die garantie kan de wethouder helaas niet geven omdat hij weet dat uitbreiding van de veestapel op zo’n korte afstand van woningen kan leiden tot een verdere verslechtering van de gezondheid van onze inwoners.

  Omdat beleid een algemeen doel hoort te dienen en de gezondheidssituatie van onze inwoners kan verslechteren door de verruiming van de geurnormen, kan TEL niet instemmen met dit voorstel.

  TEL betoog – Grondbeleid

  Raad – 4 dec 2014 – Het voorstel om de grondprijzen marktconform te maken, kan rekenen op de instemming van TEL. Wij hebben hier in het verleden voor gepleit en zijn blij dat het college dit voorstel nu op tafel heeft gelegd.

  TEL vindt marktconforme grondprijzen zijn van belang omdat:

  1. het eerlijker is richting onze inwoners. Bestaande huizen zijn ook onderhevig aan de werking van de markt. De grondprijs is een belangrijk onderdeel van de huizenprijs. Die hoort dus ook marktconform te zijn en geen sturingsmechanisme .
  2. het past beter binnen de wetgeving over de grondexploitatie die stelt dat grondprijzen transparant moeten zijn,
  3. het voorkomt dat je als gemeente de staatssteun regels overtreed omdat je te lage prijzen rekent voor de grond.

  Kortom, de gemeente vraagt in het vervolg voor de grond wat de grond waard is, niet meer en niet minder.

  Prima! TEL kan hier van harte mee instemmen.

  TEL betoog – Begroting 2015 – Algemene beschouwingen

  Raad – 6 november 2014 – Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. Door de verkiezingen in maart hebben wij mogen genieten van zes maanden ‘oude’ politiek en zes maanden ‘nieuwe’ politiek.

  Voor TEL is dit een goed jaar geweest. Door de verkiezingen zijn wij gegroeid van één naar twee zetels. Daarnaast voelen wij ons als TEL mede verantwoordelijk voor de verschuiving van de oude naar de nieuwe politiek. Wij hebben druk gezet op de gevestigde orde en laten zien hoe het ook kan.

  Het programma van de nieuwe coalitie en daarmee het nieuwe college sluit veel beter aan bij hoe wij als TEL vinden dat we verder moeten met Veghel. Of moet ik zeggen Oost-Meijerijstad. Toch zijn er nog diverse punten waar dit college wat TEL betreft een stap verder mag zetten in de goede richting.

  Ik stip in de komende paar minuten een paar aandachtspunten aan Financien, de N279,  de Noordkade en Veiligheid

  Financien

  TEL vindt dat het voorgaande college soms googelde met potjes geld. bijvoorbeeld.. Wie wil weten hoeveel de Noordkade ons als gemeente nu exact gekost heeft moet een groot aantal verschillende salami-schijfjes bij elkaar zoeken en optellen.

  Als TEL vinden wij dat op dit punt ook het huidige college meer moeite kan doen om de transparantie terug te brengen in onze financiële huishouding. Wij vinden dat iedere geldstroom van en naar de gemeente, over lange termijn begrijpelijk en zichtbaar moet blijven. In het bijzonder bij overheidssteun. Dus geen geen raadhuis in Erp of CHV gebouw om-niet in bruikleen geven. Maar gewoon tegen kostprijs, maar vergezeld met een even hoge accommodatie-subsidie. Ook geen leges of dranghekken om-niet verstekken maar ook daar gewoon tegen kostprijs vergezeld van een subsidie.

  Ook de manier hoe ons weerstandsvermogen berekend wordt kan niet op onze waardering rekenen. Onder het vorige college is de weerstandscapaciteit gedaald van 75 miljoen euro naar 30 miljoen euro. Toen door nieuwe wetgeving de weerstandscapaciteit afgewogen moest worden tegen de openstaande risico’s bleek deze te laag en is er net zolang gesleuteld tot het paste.

  Gelukkig heeft dit college minder hoogdravende plannen die een aanslag plegen op ons vermogen. Ook is het ze gelukt om 30 miljoen euro op de grondpositie af te boeken zonder onze weerstandscapaciteit te verslechteren. Chapeau! Jullie hebben iets gedaan dat het vorige college al had moeten doen. Nu nog de rare kronkels uit de berekeningen van het weerstandsvermogen halen en we hebben een solide basis om de financiële huishouding verder op orde te brengen voordat wij opgaan in Meijerijstad.

  de N279

  Gelukkig ligt er nu een MKBA die een realistische beeld geeft over het ontbreken van een maatschappelijke noodzaak voor het opwaarderen van de N279 tussen Veghel een Aarle-Rixtel. Wij waren dan ook enigszins verbaast dat er toch een omleiding bij Veghel voorgesteld wordt. Een tweebaans omleiding weliswaar, maar voorbereid op vierbaans. Is dit een wijze vooruitziende blik ..OF.. een manier om via de zoveelste salamitactiek een onrealistisch plan er doorheen te drukken. Als TEL blijven wij alert. Van het college vragen wij, nee sterker, verwachten wij dat zij hun stellingname over de N279 altijd blijven afstemmen met de raad. Wij vinden het namelijk niet acceptabel dat de besluitvorming over de stellingname van de wethouder in de stuurgroep plaatsvindt zonder dat dit afgestemd is in de Raad.

  de Noordkade

  Het is fijn om te zien dat de Noordkade goed loopt. TEL is er altijd op tegen geweest dat de gemeente hier zoveel belastinggeld in stopte. Maar gelukkig is het niet op een flop uitgedraaid. Nu maar hopen dat de Noordkade ook echt leidt tot de verkoop van meer bouwgrond. TEL blijft nog steeds tegen het verplaatsen van het theater. Wij maken ons erg zorgen over de haalbaarheid van die verhuizing.

  Wat ook minder mooi is, is dat wij met de Noordkade meer ruimte gecreëerd hebben voor de MIK en Pieter-Breugel en dat nu de ledenaantallen teruglopen. Hierdoor wordt de verhouding tussen de subsidie en het aantal leden slechter.

  Veiligheid

  Veghel is helaas de afgelopen jaren opgeschrikt door ernstige geweldsdelicten zoals schietpartijen en recent een mogelijke bomaanslag op een auto. Bij deze incidenten hadden onschuldige burgers het slachtoffer kunnen worden. Veel van deze gevaarlijke incidenten betreft die een link lijken te hebben met het drugscircuit. TEL is dan ook van mening dat er proactief en resoluut opgetreden moeten worden bijvoorbeeld door een taskforce hier op in te zetten.

  Tot Slot

  Aan het nieuwe college zeggen wij, “we zijn blij met de nieuwe politiek, maar blijf verbeteren, want zo nu en dan ervaren wij sommige van de onprettige trekjes van het vorige college, en daar zullen wij de komende steeds steeds minder vergevend op zijn.”

  En voor ons zelf. TEL is blij niet langer meer bezig te hoeven zijn met het voorkomen van de afbraak van transparantie, evenwicht en leefbaarheid in Veghel. En zich in kan zetten met de verder opbouw hiervan.

  TEL betoog – N279

  R&M – 30 oktober 2014 – Bereikbaarheid is heel belangrijk voor onze welvaart. Daar is vrijwel iedereen het over eens en daar kunnen we dan ook kort over zijn. De welvaart die infrastructuur brengt wordt door de overheid opgedeeld in drie belangrijke thema’s: economie, leefbaarheid en veiligheid. Deze drie thema’s moeten voldoende gediend worden om de investering in een weg ook echt maatschappelijk te laten renderen.

   De provincie Noord-Brabant heeft ondertussen een nut en noodzaakstudie uitgevoerd in de vorm van een maatschappelijke kosten baten analyse; een MKBA. Een MKBA studie weegt de investering af tegen de voordelen en nadelen van een plan.

  Uit die studie is duidelijk geworden dat de verbreding van de N279 ter hoogte van Zijtaart niet nuttig en niet noodzakelijk is!

  Sterker nog: de provincie vermeld zelf bij dit voorkeursalternatief dat verbreding niet wenselijk is omdat ze niet willen dat de N279 een alternatief wordt voor de A2.

  We leggen dus geen wegen aan waarbij belasting geld over de balk gegooid wordt omdat die wegen aantoonbaar niet noodzakelijk en nuttig zijn. Tot zover het goede nieuws.

   Er zijn namelijk twee belangrijke punten van kritiek waarop TEL vanavond dieper wil ingaan:

  1 het eerste punt is inhoudelijk. De voorgestelde omleiding bij Zijtaart lijkt een oplossing die volgens de MKBA onrendabel en onnodig is. Het lijkt dus op voorhand een oplossing die veel kost en weinig oplost. Tel vindt dat er er nu een nieuwe situatie is ontstaan met de aanleg van de ruit en het tweebaans houden van de N279 bij Veghel en dat je niet oude oplossingen op een nieuwe situatie kan projecteren.

  2 Het tweede punt is politiek van aard. Het Veghels college heeft volgens het Brabants Dagblad al haar positie al ingenomen, terwijl wij hier vanavond nog over discussiëren. Maar nog belangrijker is: de voorkeursvariant van de provincie wordt niet besproken in de gemeenteraad van Veghel, waar de gekozen volksvertegenwoordigers zitting hebben. De raad staat op een belangrijk en gevoelig onderwerp buitenspel (denk aan de afgelopen verkiezingen waar de N279 een belangrijk thema was). Voor buitenstaanders en inwoners lijkt de politiek in Veghel daarmee op een poppenkast.

   Ik begin met het inhoudelijke bezwaar tegen het nu voorliggende voorkeursalternatief en ik eindig straks met een oplossing voor beide kritiekpunten.

  De provincie stelt bij Veghel voor om alvast het duurste en meest onrendabele stukje weg van de N279 alvast te realiseren, namelijk de omleiding bij Zijtaart. Met daarbij een viaduct dat breed genoeg wordt, zodat de omleiding later alsnog kan worden omgetoverd tot een vierbaansweg. Logische conclusie van veel inwoners van Veghel: na realisatie van de 2-baansomleiding bij Zijtaart, wordt over enkele jaren het traject Veghel-Gemert ook vierbaans. Een eventuele MKBA studie die dan uitgevoerd wordt, valt dan positief uit, want het duurste en meest onrendabele deel (de omleiding van Zijtaart naar Eerde) is al aangelegd. Dan heeft de provincie alsnog het doel bereikt dat ze niet kon bereiken als gevolg van de door de minister gevraagde MKBA.

  De provincie ziet deze gefaseerde invoering wellicht als slim. Vanuit ethisch oogpunt wordt de tweede kamer en de inwoners echter misleidt. Inwoners zullen dit zien als ‘salami tactiek’. Dat vergroot de kloof tussen inwoners en politiek.

  TEL wil graag een transparante overheid die eerlijk is in haar bedoelingen. Dus als een MKBA negatief uitvalt, probeer dan niet alsnog een onrendabel onderdeel nu aan te leggen, zodat de rest kan volgen in de toekomst.

  Als TEL zien we dat de omleiding een onderdeel was van de verbeding die nu van de baan is omdat dit traject niet nuttig en noodzakelijk is. Wij zijn er voorstander van we als Veghel moeten onderzoeken welke problemen er in de toekomst ontstaan en welke oplossingen een effectieve en efficiënte oplossing kunnen bieden. In de tweede termijn kan ik wat voorbeelden van alternatieven noemen.

  2 politiek

  In het begin benadrukte ik al even het belang van goede infrastructuur. In het twee punt in dit betoog benadruk ik ook graag even het belang van de geloofwaardigheid van de politiek.

  In Eindhoven en Helmond wordt dit onderwerp gewoon behandeld in de raad omdat het  zo belangrijk en gevoelig is. In Veghel doen we het af in een commissievergadering die er volgens het college niet toe doet, getuige het bericht in het Brabants Dagblad van woensdag 29 oktober, waaruit blijkt dat het college haar standpunt al bepaalt heeft. Wat we hier vanavond doen lijkt dus op een poppenkast, want de raad heeft niks te vertellen en het college heeft haar standpunt al bepaalt.

  Een ander punt wat afbreuk doet aan de geloof waardigheid van de politiek, is het niet nakomen van verkiezingsbeloften. Ik hoop echter dat beide partijen ons er in tweede termijn van kunnen overtuigen , dat daar geen sprake van is omdat niemand een oplossing wil die niet rendabel is en er wel degelijk breed gekeken wordt naar de wijze waarop de problemen efficiënt kunnen worden aangepakt.

  Ik vat even samen;

  • Tel ziet dat er een nieuwe situatie is ontstaan omdat de weg tussen Gemert en Veghel niet wordt verbreed.
  • We zijn er daarom voorstander van dat op basis van een nieuwe probleemanalyse de oplossingen in kaart worden gebracht voor deze nieuwe situatie,  inclusief een beoordeling van voor en nadelen van de verschillende alternatieven. Die oplossingen horen te worden bedacht samen met belanghebbenden, zoals bedrijven, omwonenden, dorpsraden, ZLTO e.d. Dit past bij de participatiegedachte uit het coalitieakkoord.
  • Wij zijn van mening dat de beoordeling van de mogelijke oplossingen eerst in de commissie hoort te komen en vervolgens in de raad. Dit betekent dat het college niet op voorhand akkoord kan gaan met het alternatief van de provincie waar het gaat om de beoogde omleiding, maar dat alternatief breder moet trekken en pas akkoord kan gaan met een bepaalde oplossingsrichting, nadat die alternatieven in de raad besproken zijn.
  • Het werken vanuit een probleemperspectief, het werken met participatie van belanghebbenden en het nemen van besluiten in de raad is volgens TEL de beste manier om

  1 de bestaande en toekomstige bereikbaarheidsproblemen rond Veghel effectief en efficiënt te verhelpen en

  2 te zorgen voor draagvlak in de samenleving voor gekozen oplossingen. Het is daarom volgens ons ook de beste manier daar waar het gaat om de geloofwaardigheid van de politiek.

  Als het college en vervolgens ook de provincie bereidt is deze lijn te volgen, dan gaat TEL niet in bezwaar bij de provincie en niet in bezwaar bij de Tweede Kamer, en dan zullen wij daarnaast als TEL ook het college steunen als het gaat om besluitvorming in de vervolgfase.

  Hier eindigt ons betoog.

  We hebben nog enkele vragen aan de wethouder. (ook op papier voor wethouder). Die vragen stel ik omdat we duidelijk op tafel willen krijgen welke probleem we nu willen gaan oplossen:

  1. Welk doel dient de door het college gewenst omleiding bij Zijtaart?
  2. Waarom was volgens het bestemmingsplan van Foodpark de Kempkens er geen aanpassingen nodig qua ontsluiting en is een half jaar na goedkeuring van het bestemmingsplan al een omleiding nodig?
  3. Hoeveel geld kost de voorgenomen omleiding bij Zijtaart (bandbreedte tussen de verschillende alternatieven)?
  4. Wat is de invloed van deze omleiding op het verkeer op de bestaande N279 langs Veghel?
  5. Is onderzocht op welke manier de capaciteit maximaal kan worden vergroot van de tweebaans N279 langs Veghel?
  6. Zo ja welke alternatieven zijn gevonden?
  7. Wat zijn de effecten van deze alternatieven in relatie tot de kosten en veiligheid?
  8. Blijkt uit de afweging van alle alternatieven dat een omleiding bij Zijtaart de beste oplossing is (meest effectief en efficiënt)?
  9. Is het college bereidt om te zoeken naar de meest effectieve en efficiënte oplossing en daarmee te zorgen voor zowel draagvlak bij bedrijfsleven als bij andere belangenorganisaties en bij haar inwoners?
  10. Is het college bereidt het alternatief van de dorpsraden (zoals dat deze week in het Brabants Dagblad vermeld stond,  te onderzoeken? (Dit in lijn met de toezegging van de vorige wethouder van Burgstede in de bijeenkomst in Zijtaart)
  11. Welke compensatie vraagt de gemeente Veghel van de provincie  indien er daadwerkelijk een omleiding bij Zijtaart komt? Denk aan geluidswering, natuur en landschappelijke inpassing.
  12. Welke aanpassingen gaat de gemeente realiseren qua geluidsbescherming voor de Leest en de Scheiffelaar?  Deze twee laatste vragen stelt TEL omdar de  toekomstige leefkwaliteit van Veghel voor TEL een belangrijk punt is en je op voorhand nog voorwaarden kan stellen, maar achteraf niet meer.

   

  Reactie TEL op Collegewerkprogramma

  Bij de behandeling van het coalitieakkoord, enkele maanden geleden, stipte de coalitie voor Veghel veel belangrijke punten aan. Bijvoorbeeld de aandacht voor gezondheid, duurzaamheid (zoals circulaire economie), HOV, onderwijs en het investeren in het centrum inclusief de blauwe zones. Wat ons betreft gaat de coalitie daarmee de goede kant op.

  Tegelijkertijd gaven wij indertijd aan dat het coalitieakkoord op een aantal punten weinigzeggend was en daarmee (onnodig) weinig visie en ambitie uitstraalde. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit gat maar deels gedicht is.

  Vanavond richten wij ons enkel op een aantal hoofdzaken waar wij het niet mee eens zijn of die wij onvoldoende vinden.

  Burgerparticipatie, ofwel de burger meer betrekken en invloed geven bij de ontwikkeling  van Veghel, is 1 van de drie speerpunten van TEL en gelukkig ook van dit college. het is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt een enorme cultuuromslag bij college, raad en ook de ambtenaren. Bij ruimtelijke planvorming is die participatie ook gewenst zo bleek onlangs nog bij de behandeling van enkele bestemmingsplannen. TEL vindt dat de gemeente hierbij tekort geschoten is. Wij vinden dat wij als raad vaker, beter en eerder moeten inschatten hoeveel burgerparticitpatie nodig is bij ieder onderwerp.

  Over de N279 neemt het college met dit werkprogramma een voorschot op de toekomst. Diverse partijen hebben aangeven hun oordeel over de wenselijkheid van de aanleg van de Ruit te willen baseren op de uitkomst van de MKBA. maar goed die discussie die komt nog wel. TEL is in ieder geval geen voorstander van de ruit rondom Eindhoven. Ondanks dat wij de nieuwe MKBA nog niet zelf hebben gezien zijn de signalen die wij hierover horen zo dan er nog steeds geen case is voor het opwaarderen van de N279.

  P2.1 Qua vervoer zijn wij blij dat er voldoende aandacht geschonken wordt aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Wel vinden wij dat er hierbij meer aandacht geschonken moet worden aan het pendel verkeer van en naar de HOV haltes. Zowel op de industrieterreinen, de kern Veghel en de kleine kernen.

  Helaas moeten wij constateren dat er geen duidelijk plan is om fietsverkeer binnen de gemeente verder te bevorderen.

  P5.2 TEL is geen voorstander van het privatiseren van buitensportvereningen. Wij maken ons zorgen dat privatiseren op te veel focust op korte termijn voordelen. Op de lange termijn kan leiden tot achterstallig onderhoud en daarmee achteruitgang van onze sportvoorzieningen.

  P6.1 voor wat betreft de jeugdzorg en de WMO maken wij ons zorgen of Veghel, net zoals veel andere gemeenten, wel voldoende klaar is om de planning van het rijk te halen zonder dat er burgers de dupe van worden. We lijken de goede weg ingeslagen, maar om er maar eens een Engels gezegde bij te halen: ‘the proof of the pudding is in the eating’.

  P6.5 Ieder onderwerp in dit coalitieprogramma heeft een stukje tekst met “Wat gaan we ervoor doen?” En natuurlijk zijn wij bij ieder onderwerp geïnteresseerd HOE de coalitie dit gaat doen. Vooral bij Gezondheidspreventie en bevordering, iets wat TEL toch als een van haar speerpunten ziet, zijn wij natuurlijk erg benieuwd hoe de coalitie de genoemde doelen gaat bereiken.

  P7.5 In dit coalitieprogramma komt toezicht en handhaving er maar bekaaid vanaf. Met de VVD in coalitie hadden wij hier toch wat meer van verwacht. Vanuit TEL vinden wij toezicht en handhaving belangrijk om de veiligheid van iedereen die in Veghel woont of werkt te waarborgen. Of dit nu thuis is, op straat, op school of op werk. Ook vinden wij dat handhaving helpt op de verhuftering van de samenleving te voorkomen.

  Reactie TEL op coalitieakkoord

  Tel is een middenpartij; sociaal en liberaal, met aandacht voor de balans tussen economie en gezondheid. Als  redelijke partij starten we daarom positief en eindigen we ook positief met onze reactie op het voorliggende coalitieakkoord. Wij vinden dat dit coalitieakkoord voor Veghel veel belangrijke punten aanstipt. Wat ons betreft gaat de coalitie daarmee de goede kant op. Tegelijkertijd is het coalitieakkoord op een aantal punten weinigzeggend en straalt het daardoor (onnodig) weinig visie en ambitie uit.

  Even enkele positieve voorbeelden:

  Dit akkoord lijkt een welkome breuk met het verleden doordat er meer ingezet gaat worden op het betrekken van burgers bij het maken van een sterk Veghel. Wat ons betreft had de titel van het akkoord daarom kunnen zijn: samen werken aan sterker Veghel. Dit om die breuk te illustreren. Tegelijkertijd zien we veel aandacht voor bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid (zoals circulaire economie), onderwijs en het investeren in het centrum inclusief de blauwe zones. Ook dit zijn punten die TEL van groot belang vindt.

  Soms echter komt de ambitie niet voorbij het wettelijke minimum of het landelijke advies. Zo staat er bijvoorbeeld: Wij vinden gezondheid belangrijk; daarom leven wij de wet publieke gezondheid na. Nogal wiedes, dat is het kenmerk van een wet; die hoor je na te willen leven, zeker als overheid. Veel andere punten zijn zo ruim verwoord en het ontbreekt aan meetbare doelen. Dit maakt het voor ons erg moeilijk hier inhoudelijk op te reageren.

  Waar we ons serieus zorgen over maken is de financiële positie van Veghel. Veghel heeft namelijk een schuldpositie van ongeveer 150 miljoen euro. Toch wordt er opnieuw geld onttrokken aan de reserves. We hadden verwacht, zeker met de VVD in de coalitie, dat deze coalitie de financiële positie van Veghel op orde zou willen brengen. Het ontbreken van enige ambitie om verbetering te brengen in de risicovolle financiële positie van Veghel vinden we onverantwoord. Dit is ook niet uit te leggen aan onze inwoners en het is een verkeerd signaal naar onze burgers en naar onze toekomstige fusie partners Schijndel en St Oedenrode. Mocht de gewenste fusie uiteindelijk niet doorgaan, dan is onze verwachting dat dit punt daarin wel eens een doorslaggevende rol kan hebben gespeeld.

  Echter, omdat in dit coalitieakkoord de juiste punten benoemd worden en goede accenten gelegd worden, hopen én verwachten wij daarom dat we veel van het beleid van deze coalitie kunnen steunen.

  Betoog afvalstoffenheffing

  Raad – 19 december 2013 – Op 3 oktober dit jaar sprak de raad over het grondstoffenbeleidsplan. TEL gaf tijdens deze bespreking aan dat wij de egalisatiereserve met 31% van de jaarlijkse uitgaven onevenredig hoog vonden.

  Deze 31% betreft de egalisatiereserve van ruim 1 Miljoen euro  (€ 1.085.000) op 31 december 2012. Het grondstoffenbeleidsplan geeft tegelijkertijd aan een overdekking voor 2013 te verwachten van bijna een kwart miljoen (€ 243.000) euro. Hiermee zou de overdekking op 37% komen.

  Voor 2013 werd hierbij al rekening gehouden met een uitgaven van 71.000 euro aan de BSOB. Mijn eerste vraag aan de wethouder is dan ook hoe hier bovenop nogmaals een ongeplande afdracht van 120.000 euro nodig kan zijn. Of is het verschil maar 50.000 euro?

  In 2014 verwacht het college dat de kosten met de NEA index stijgen en laat om die reden ook de tarieven met deze NEA index stijgen. Per saldo mag dan ook verwacht worden dat in 2014, de nog te verwachten financiële claims even buiten beschouwing latende, weer een overdekking van een kwart miljoen verwacht kan worden.

  Trek ik hier vervolgens de te verwachten claims van 2013 en 2014 er van af. Dan is eind 2014  de egalisatiereserve nog steeds met 150.000 euro gestegen ten opzichte van eind 2012. Bijna voldoende om de claim voor vlagheide in 2017 te kunnen dekken.

  In 2015 staat de inzameling en verwerking van kunststof als onbekende post op de rol. Dit zijn natuurlijk structurele uitgaven welke opgeteld moeten worden bij de extra structurele uitgaven van de BSOB van 110.000 euro.  Waardoor de 234.000 euro jaarlijkse overdekking snel kan smelten. Nu is hier een kanttekening bij. De verwerking van kunststof doen wij nu al en levert overigens geld op. Dus betreft het alleen de extra inzamelingskosten. Pas als deze de 124.000 euro overstijgen teert Veghel in op de huidige egalisatiereserve van 31%. De vraag is hoeveel jaar het nog zou duren voordat deze tot 15% gedaald is en de tarieven omhoog zouden moeten.

  Het ergert mij dat in het raadsvoorstel geen bandbreedte inschatting gegeven wordt voor de inzameling van kunststof. Ik neem aan dat de gemeente exact weet wat de inzameling van de huidige maandelijkse kunststofinzameling kost. Hieruit zou eenvoudig te schatten moeten zijn wat één extra ronde voor kunststof per maand gaan kosten. Nu weten wij nog niets!

  Of toch wel? Binnen de fractie van TEL zit gelukkig voldoende kennis om toch een inschatting te kunnen maken. Opschalen van 1 naar 2 kunststofrondes moet voor Veghel voor 150.000 euro in te kopen zijn. Daarbij is het zéér aannemelijk dat er 30% meer kunststof aangeboden gaat worden en op kunststof wordt op dit moment winst gemaakt. Voor Veghel zou dit zo’n 50.000 euro zijn.

  Per saldo betekent dit 234.000 euro overdekking, minus 110.000 euro voor de BSOB, minus 100.000 euro voor kunststof, is nog steeds een overdekking van 24.000 euro.

  Aangezien ik in mijn zojuist genoemde betoog alle toekomstige claims heb kunnen dekken uit de jaarlijks overdekking betekent dit dat wij langdurig een egalisatiereserve van 30% zullen houden. Dit vindt TEL niet wenselijk en daarom dient TEL een motie is om nog vóór het jaar 2014 de huidige afvalstoffenheffing met 1% te laten dalen. Dit zal TEL echter bij het volgende agendapunt doen, omdat daarmee de motie, na het vaststellen van de belastingverordening valt en de hiërarchie daarmee gewaarborgd is.

  Enfin. TEL vindt dat er voldoende informatie is om voorgestelde bovengrens van 15% al per 2015 in te laten gaan. Tenslotte moeten eind 2014 de kosten voor kunststof inzameling wel bekend zijn. TEL vindt ook dat er een ondergrens ingesteld moet worden. Anders kan de 15% op zichzelf een streefwaarde worden. TEL dient daarom een amendement in op het voorgestelde besluit.

  Betoog bestemmingsplan buitengebied

  Raad – 19 dec 2013 – Over het bestemmingsplan buitengebied heeft TEL al heel veel gezegd tijdens de commissievergadering in oktober. Daarom wil ik hier nog maar één hoofdpunt aanstippen en ingaan op één punt waarover wij een motie indienen.

  TEL vindt dat het bestemmingsplan buitengebied onvoldoende aandacht geeft aan leefbaarheid en gezondheid, terwijl een dit plan veel mogelijkheden biedt om de leefbaarheid in het buitengebied te verbeteren en Veghel voor de inwoners gezonder te maken. Ook de commissie MER concludeerde in 2010 al dat het aspect gezondheid onderbelicht word door de gemeente Veghel.

  Gezondheid en leefbaarheid hebben ook alles te maken met duurzaamheid. TEL vindt dat Veghel meer beleid moet maken om kringlopen te sluiten. Een boer die koeien houdt moet zelf voldoende akkerbouwgrond nabij zijn bedrijf hebben om zijn dieren te voeden en uiteindelijk zijn mest uit te kunnen rijden. Nu wordt er nog te vaak diervoeder van ver gehaald en mineralen via mijnbouw gewonnen om daarmee akkers te bemesten, terwijl de natuurlijke mest afgevoerd word naar een verwerkingsbedrijf.

  TEL zal op een later tijdstip een motie indienen waarin TEL het college oproept om beleid rondom duurzame landbouw en veeteelt te formuleren.

  Verder is ons opgevallen dat er bij veel de omwonenden van evenemententerrein de Knokert onvrede is over geluidsoverlast, verkeersoverlast, lichtoverlast en zwerfafval. TEL vindt het vooralsnog te ver gaan om een amendement in te dienen over het aantal toegestane evenementen. Maar wij vinden wel dat er serieus met de klachten van deze omwonende omgegaan moet worden en vragen dan ook via een motie hier onderzoek naar te doen.

  TEL kieslijst raadsverkiezingen 2014

  Gisteravond hebben wij tijdens de Algemene Leden Vergadering de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vastgesteld. TEL deelt voor de kieslijst de gemeente op in vier gebieden. Veghel – Mariaheide, Erp – Keldonk – Boerdonk, Zijtaart en Eerde. Per gebied schuift TEL twee lijsttrekkers naar voren. Voor Veghel – Mariaheide zijn dit de huidige fractievoorzitter Robert Elbertse en Wim Castricum beide afkomstig uit Veghel. Voor Erp – Keldonk – Boerdonk zijn dit Joke Scheepers, getogen Erpse en Maria van Bommel, woonachtig in Erp. Voor Zijtaart komen Erik de Vries en Marcel Zoete uit en voor Eerde Wim Steenbakkers en Claudy van den Boom. “Wij vinden het belangrijk dat onze toekomstige raadsleden uit de Veghelse kernen komen”; zegt fractievoorzitter Robert Elbertse. “TEL krijgt op deze manier overal een eigen gezicht. Binnen onze partij is iedereen gelijk, dus waarom zouden wij één lijsttrekker hebben?” Naast deze lijsttrekkers staan er uit iedere kern nog meer mensen op de lijst. Deze mensen zijn actief binnen de partij maar willen liever een plekje op de achtergrond.
   
  Kieslijst 2014

  Grondstoffenbeleidsplan

  Raad – 3 oktober 2013 – TEL is van mening dat de resultaten van het huidige beleid prima zijn. De scheidingsresultaten zijn hoger dan de eis van minimaal 65% in 2015 en de kosten liggen onder het gemiddelde in Brabant.

  Wij steunen het voorstel van het college om de afvalinzameling te optimaliseren. De meeste genoemde optimalisaties sluiten aan bij de wensen van de inwoners. TEL vindt wel dat zowel het ophalen van GFT afval als het naar de milieustraat brengen hiervan aanzienlijk goedkoper moet zijn dan restafval. Bij voorkeur gratis.

  Het verder innoveren van de afvalinzameling vindt TEL ook uitstekend. Hierbij willen wij echter één opmerking maken. Veel gemeentes zijn ons al voorgegaan met allerlei innovaties. Ga dus niet zelf uitgebreid zitten pilotten maar kijk naar die innovaties die bij vergelijkbare gemeentes succesvol geïmplementeerd zijn en bewezen meerwaarde hebben.

  Verder willen wij het college vragen om te kijken in hoeverre er samengewerkt kan worden met omliggende gemeenten bij voorkeur Schijndel, st Oedenrode en Uden op zowel het harmoniseren van het beleid als in het afsluiten van de verwerkingcontracten.

  Verder is op bladzijde 20 van de beleidsnota te lezen dat de egalisatiereserve, het potje geld dat we gebruiken voor als het in een jaar een keertje tegenvalt, 31% van de jaarinkomsten is dat wij daarnaast nog steeds de burger extra geld vragen om die potje verder aan te vullen. Wij vinden dit absurd. 31% is ruim meer dan gemiddeld bij een gemeente toegepast wordt en staat in geen verhouding tot enige tegenvaller in de afgelopen jaren.

  Aangezien de afvalstoffenheffing een bestemmingsreserve is, is dit geld dus van de burger en mag het niet ingezet worden voor andere doeleinden. TEL vindt dan ook dat dit geld zo snel mogelijk terug moet stromen naar de burger. Om té grote fluctuaties in de afvalstoffenheffing te voorkomen stelt TEL voor om de egalisatiereserve over een periode van 3 jaar af te bouwen naar 15%. Hiervoor dienen wij een motie in.

  Naar aanleiding van deze motie heeft de wethouder aangegeven de motie af te raden omdat er meer onderzoek nodig is. TEL vindt dit onzin. Natuurlijk moet je goed kijken hoe groot deze reservepot moet zijn. Maar TEL stelt voor om de pot in 3 jaar terug te brengen tot de helft. als je nu begint heb je nog snel 2 jaar om te bepalen hoe groot de pot precies moet zijn. TEL heeft de motie teruggetrokken maar zal bij de begroting 2014 terugkomen met een amendement om minimaal de verder opbouw van deze reservepot te stoppen. Dit leidt tot een daling van in ieder geval 7% (zo’n 14 euro per jaar per gezin).

  Structurele huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

  Raad – 3 oktober 2013 – Het aantal arbeidsmigranten dat in de gemeente Veghel woont en/of werkt is aanzienlijk. Zo groot tot zelfs dat een verkeerde aanpak in de huisvesting van deze arbeidsmigranten kan leiden tot maatschappelijke problemen. Een té grote concentratie op één locatie kan leiden tot gettovorming en sociale segregatie. Verspreiden over het buitengebied kan leiden tot overbewoning van het landelijk gebied en tot moeilijk controleerbare woon en leefomstandigheden.

  TEL pleit er dan ook voor om arbeidsmigranten zoveel mogelijk kleinschalig binnen de kernen of kernrandzones op te vangen. De getallen van 60 en zelf 150 personen per locatie, en 8 personen per kamer vindt TEL niet wenselijk. Ook wonen op het bedrijf van de werkgever is niet wenselijk. Het huidige voorstel voorziet hier onvoldoende in en kunnen wij als TEL dan ook niet steunen. De amendementen van andere partijen zijn een stap in de goede richting en de meeste hiervan zullen wij dan ook wel steunen. Omdat deze amendementen niet de hele visie van TEL beschrijven dienen wij ze echter niet mee in.

  Verder wordt er in de beleidsnota in hoofdstukken 8 en 9 gesproken over een nachtregister. TEL wil het college er nogmaals op wijzen dat wij een sterke voorkeur hebben voor een digitaal nachtregister dat gefaciliteerd wordt door de gemeente. Een nachtregister bevordert het zicht van de gemeente op de situatie en help politie en brandweer bij het inschatten van de situatie in geval van een calamiteit. Maar dan moet dit nachtregister wel eenvoudig en snel bereikbaar zijn. Een goed ontworpen nachtregister ontzorgt ook de beheerder van de locatie  bij het uitvoeren van zijn wettelijke taken.

  Blauwe zones in centrum Veghel

  R&M – 14 juni 2012 – TEL is voorstander om per direct in het hele kernwinkelgebied van Veghel een blauwe zone in te voeren. TEL heeft al vaker aangegeven dat ze kiest voor het opwaarderen van het bestaande centrum. Een aantrekkelijk centrum is namelijk van belang voor zowel de inwoners van Veghel als voor de ondernemers in het centrum.

  In de concurrentiestrijd tegen andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Uden, legt Veghel het nu af qua aantrekkelijkheid van het centrum. Dit onder meer omdat er in Uden een veel uitgebreider en gevarieerder aanbod aan winkels is. Er zijn gelukkig nog wel mogelijkheden voor Veghel om de concurrentiepositie van het centrum te versterken. Bijvoorbeeld door het parkeren in het centrum gemakkelijker en betaalbaarder te maken. Een blauwe zone is hiervoor het meest geschikte middel.

  Niet de inkomsten van de gemeente moeten het criterium vormen voor dit besluit, maar de vraag of het instellen van een blauwe zone consumenten sneller naar Veghel trekt moet het criterium zijn. Diverse studies hebben dit aangetoond en veel gemeenten gingen ons voor.

  Het college van B&W geeft aan dat invoering van een blauwe zone geen goed signaal is naar de provincie. Alsof de provincie voor het eerst te maken krijgt met een gemeente die een blauwe zone invoert om de aantrekkelijkheid van een centrum te vergroten. Dat gebeurt vaker en heeft nog nooit negatieve consequenties gehad.

  Wat TEL betreft krijgt het college de opdracht om de te zoeken naar financieringsbronnen of bezuinigingsmogelijkheden om het gat dat ontstaat te dekken. TEL wil daarbij best een denkrichting meegeven.
  Zoals het college weet is TEL geen voorstander van het investeren van geld van onze gemeente in de Noordkade. Geplande investeringen in dat tweede centrum in Veghel zouden wat ons betreft moeten worden benut ten gunste van het bestaande centrum.

  Mochten er onvoldoende financiële middelen gevonden worden voor het afschaffen van betaald parkeren dan stelt TEL het volgende voor.

  • Behoudt betaald parkeren op de Markt, deken van Miertstraat, Meierijplein en straat gebonden parkeren op gelijke afstand van de winkel-8. Op deze manier kunnen mensen die betaald vooraan willen staan dit ook.
  • Voer een blauwe zone in op met name het gehele stadhuisplein waardoor langparkeerders worden geweerd en winkelend publiek op acceptabele afstand zeker is van een gratis parkeerplaats.
  • maak afhankelijk van de beschikbare gelden van buiten naar binnen de rest blauw.

  Kortom: TEL is tegen voorzetting van het betaald parkeren in het centrum en voor invoering van de blauwe zone. Echter TEL is ook realistische en bereid een middenweg te accepteren.

  TEL betoog – samenwerken of samengaan

  BZE – 18 april 2013 – Veghel heeft al veel samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden hebben allerlei vormen, het is een onoverzichtelijke lappendeken. TEL is er voorstander van om met een aantal buurgemeenten, bij voorkeur steeds dezelfde, veel intensiever samen te werken. Dit kan het beste bereikt worden door niet allen samen te werken maar ook samen te gaan. Deze nieuw te vormen gemeente zou tevens een service-gemeente kunnen worden voor omliggende kleinere gemeenten. De gemeente moet groot genoeg zijn om specialistische kennis in eigen huis op te kunnen bouwen. Lees meer

  TEL betoog – Bestemminsplan centrumgebied (waaronder de Molenstraat)

  Raad – 18 april 2013 – In de afgelopen jaren is de horecafunctie van de Molenstraat aanzienlijk gegroeid. Het steekt ons dan ook dat juist nu horeca op de Molenstraat wordt ontmoedigd. Enkele jaren geleden was dit misschien een reële optie maar nu niet meer. TEL vindt dan ook dat de vervallen van de horecafunctie bij leegstand van 1 jaar een onwenselijk uitgangspunt is.

  Verder wil ik nog een ander punt kwijt. Zoals dhr van der Aa zojuist correct verwoorde is het masterplan 2030 bedoeld als een stip op de horizon. Tijdens de commissie kreeg ik het gevoel dat het bijna een doodzonde was om in de feitelijke bestemminsplannen af te wijken van dit masterplan. Dit noodzaakt mij bijna om tegen visiedocumenten zoals het masterplan te stemmen als ik niet volmondig ja kan zeggen tegen de volledige visie. Dit lijkt mij niet wenselijk.

  Motie eigen woning bedrijf en erfpacht

  Ondanks dat er een groot aantal huizen te koop staan in de particuliere sector is er binnen Veghel een tekort aan sociale huur en koop woningen. Tegelijkertijd heeft de gemeente voor 110 miljoen aan leningen uitstaan welke grotendeels ontstaan zijn door de aankoop van gronden. Gronden zonder uitzicht dat deze op korte termijn verkocht zullen worden.

  TEL vindt dat het staande beleid, bewezen, niet in staat is deze problemen adequaat op te lossen. De belofte uit het collegewerkprogramma om het sociale woningbestand met 400 huizen uit te breiden lijkt niet gehaald te worden. Ergo, tijd voor nieuw beleid.

  Om deze reden dienen wij een motie in waarin wij het college verzoeken 2 zaken te onderzoeken. 2 zaken die andere gemeente inmiddels succesvol hebben opgepakt.

  1. Het verpachten van grond, waarbij particulieren maar ook project ontwikkelaars de mogelijkheid krijgen grond te pachten. Deze pacht dekt de rentelasten van de gemeente en de koper kan met minder eigen kapitaal de woningmark betreden. Op termijn zou de woningeigenaar de grond erbij kunnen kopen.
  2. Het door de gemeente zelf bouwen en verkopen/verhuren van sociale koop en huurwoningen.

  Nou kan je zeggen, “ja, het beleid is jarenlang geweest om woningbedrijven te verzelfstandigen”. Dit voorstel staat daar haaks op. En ja dat is correct, jarenlang is het economische klimaat zo geweest dat de gemeente haar wettelijke taak bij een extern partij kon beleggen en dat toch alles goed kwam. Dit is de laatste jaren niet meer het geval. Het college moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen en de touwtjes weer in handen pakken.

  De gemeente bezit de grond en de gemeente kan relatief goedkoop de woningen laten bouwen. De opbrengsten uit sociale koopwoningen kunnen helpen bij het bekostigen van sociale huurwoningen en de huur kan de rentelasten van de grond en de bouw dekken.

  Het is tijd voor nieuw beleid en dus tijd voor het hier gestelde onderzoek.

  TEL betoog – Verordening leerlingenvervoer gemeente Veghel 2013

  BZE – 21 maart 2013 – In het afgelopen jaar is het Veghel gelukt om de kosten van het leerlingen vervoer aanzienlijk te laten dalen zonder dat hierdoor de kwaliteit van het leerlingenvervoer aangetast word. Voor ons ligt nu echter een aangepaste verordening, met als doel er nog een beetje méér geld uit te knijpen. Dit keer wel, met aanzienlijke gevolgen voor de kinderen en hun ouders. Lees meer

  TEL doet mee aan – iSPEX Meet fijnstof met je smartphone project

  TEL Veghel neemt deel aan het wetenschappelijk onderzoeksproject iSPEX: “Meet fijnstof met je smartphone”.

  Fijnstof heeft een aantoonbare nadelige invloed op ons milieu, op onze gezondheid en op onze leefkwaliteit. Voor TEL is een goede luchtkwaliteit daarom een belangrijk onderwerp. En meten is hierbij weten.

  Het is bekend dat fijnstof uit het verkeer astma kan veroorzaken. En mensen met astma kunnen door luchtvervuiling meer klachten krijgen, zoals minder longfunctie, piepen, hoesten of benauwdheid. Het kan ook leiden tot meer ontstekingen in de longen en tot hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Voor TEL dus meer dan voldoende aanleiding om deel te nemen aan iSPEX.

  Om deel te kunnen nemen moet er een iSPEX-opzetstukje worden aangevraagd op de website http://ispex.nl/meedoen/how-to-get-an-ispex/ . Eenmaal aangebracht op een iPhone, 4, 4s en 5 worden deze smartphones in een handomdraai veranderd in een wetenschappelijk instrument en kunnen we daarmee stof in de ons omringende atmosfeer meten. Deze meetgegevens worden centraal verzameld en kunnen hierna worden ingezet om bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s van fijnstof nog beter in kaart te brengen.

  TEL zoek vrijwilligers met een iPhone die bereidt zijn mee te doen aan het onderzoek. mail naar info[apestaart]telveghel.nl.

  Ingezonden zienswijze (naar provincie) – N279

  Betreft: Ontwerp Provinciaal inpassingsplan “N279 Noord ’s-Hertogenbosch-Veghel”, en Milieueffectrapport N279 Noord

   Datum: 12 februari 2013

   Geachte College,

   Hierbij treft u de inspraakreactie aan van TEL Veghel op het ter visie gelegde Ontwerp Provinciaal inpassingsplan “N279 Noord ’s-Hertogenbosch-Veghel”, en het Milieueffectrapport N279 Noord. Lees meer

  TEL betoog – Sportvisie 2013 – 2017

  Raad – 17 jan 2013 – TEL is blij dat wij als Veghel een sportvisie krijgen. Natuurlijk staan er hier en daar wel zaken in die wij anders zouden doen. En bij de vaststelling van het beleid zullen wij vast nog wel hierover van ons laten horen. Maar over het algemeen is het een goede visie.

  2 onderwerpen verdienen echter onze aandacht:

  •  Belangrijk is dat iedereen met elkaar blijft praten, sportverenigingen blijken vaak bijzonder inventief in het aanpakken van uitdagingen.  Dus willen wij de portefeuillehouder vragen om vooral de dialoog open te blijven houden.
  • De gebruikte NOC/NFS norm baart TEL ernstige zorgen. Deze norm lijkt niet in lijn met de werkelijkheid in Veghel. Veel verenigingen hebben nu meer velden in gebruik (en ook echt nodig) dan dat zij volgens de NOC/NFS norm horen te hebben. Om deze reden steunen wij van harte Amendement A1 welke ruimte biedt om waar nodig van deze norm af te wijken.

  Uiteindelijk heeft TEL ingestemd met het amendement om daar waar nodig af te kunnen wijken van de NOC/NFS norm en heeft TEL vóór de sportvisie gestemd met uitzondering van het hanteren van de NOC/NFS norm.

  TEL betoog – Kunst en Cultuur cluster fase 1a en 1b

  Raad – 8 nov 2012 – De salamiworst is al lang geleden aangesneden:

  • Het eerste plakje bestond uit enkele tonnen voor diverse onderzoeken.
   • Hierin zat ook een plakje waarvan veel mensen vinden dat die toch echt voor de andere pool van het centrum bedoeld was.
  • Vorig jaar kwam daar een plak van 1.2 miljoen bij voor het jongerencentrum.
   • Dit is veel geld voor een jongerencentrum. In de huidige opzet is het ook maar de vraag of de jongeren voor 1,2 miljoen toebedeeld krijgen, Het geldt komt tenslotte in de grote pot voor het cultuur cluster. In praktijk wordt dit bijvoorbeeld gebruikt voor het aanpakken van de buitenruimte, maar doen de jongeren mee in gezamenlijke huur en afbouw.

  Vandaag komen er 3 plakken bij:

  • 5 miljoen huur van het gebouw, afgekocht voor 15 jaar. (42 euro/m2)
  • 2,5 miljoen afbouw kosten (21 euro/m2)
   • Deze moet je over dezelfde 15 jaar afwaarderen. Daarna is veel van deze afbouw echt weer aan vervanging toe.
  • 3,9 miljoen service en energiekosten
   • Oftewel 15 jaar, 259.000 euro per jaar.
   • Dit is 32 euro per vierkante meter per jaar wat een marktconform tarief is.
   • Deze kosten worden opgebracht door de instellingen zelf, tenminste als je even vergeet dat die dit natuurlijk grotendeels uit hun gemeentelijk subsidie betalen.

  En morgen? TEL voorziet nog de volgende plakken:

  • Het theater
   • Een fatsoenlijk theater met 650 stoelen kost gemiddeld zo’n 20 miljoen euro.
   • Misschien is dit wel de reden dat de portefeuillehouder het opeens alleen nog maar over een theaterfunctie heeft.
  • Verder komt er op termijn allerlei verbeteringen omdat het cultuurcluster nu wat te ‘sober’ wordt ingericht.
   • De meest in het oog springende is wel dat de “feestzaal” geen geluidsisolatie krijgt terwijl deze ook bedoeld is voor concerten. En dat terwijl het in een gebouw zit dat nooit volgens de huidige geluiddempende normen gebouwd is.
   • Maar vergeet ook de kleine theaterzaal niet, die met zijn golfplaten dak straks de akoestiek van een koekblik blijkt te hebben.
  • Of verdere aanpassingen aan de openbare buitenruimte.
  • En zo komen er vast nog vele extra’s opduiken, tenslotte heeft deze gemeente een track-record – ahum- als gaat om on-time en on-budget projecten.

  Tijdens de commissievergadering over dit onderwerp was de befaamde glazen bol weer eens kwijt want niemand durfde een mening te geven over de huurprijs na de periode van 15 jaar. Natuurlijk kan het alle kanten op, maar de “all-inclusive” huur op basis van de bogengenoemde cijfers, is 95 euro per vierkante meter. Oftewel 760.000 euro per jaar. Dit is een erg scherpe prijs, maar wel het drievoudige van wat de culturele instellingen nu betalen. Tot zelfs met een “special price” blijft dit vet meer dan wat de instellingen voor de eerste 15 jaar betalen, Of trekken wij als gemeente dan nog een keer de portemonnee.

  Al met al, gaat het “fase 1a en 1b” cultuurcluster ons met de subsidie en huisvesting samen over de komende 15 jaar gemiddeld zo’n 1,3 miljoen euro per jaar kosten, en met het theater erbij minimaal 2,5 miljoen. En dat terwijl wij al deze prachtige cultuur ook voor veel minder geld kunnen behouden.

  TEL betoog – Begroting 2013

  Raad – 8 nov 2012 – Vandaag bespreken wij de begroting voor 2013. Een begroting die wederom gedomineerd wordt door bezuinigen maar ook door het cultuurcluster op de Noordkade.

  In de afgelopen tijd is er al veel bezuinigd, en met het vaststellen van deze begroting gaan deze bezuinigingen nog een stapje verder.

  Er is bezuinigd op:

  • Op begraafplaatsen,
  • Op vastgoed,
   • Op zich een goede keuze, alhoewel TEL binnen deze vastgoedbezuiniging andere keuzes maakt.
  • Op groenonderhoud,
   • Het groen bepaalt voor een groot gedeelte de uitstaling van de gemeente, en slecht onderhoud van de omgeving trekt ongewenst gedrag aan. TEL maakt hierin daarom andere keuzes.
  • Op leerlingenvervoer,
  • Op monumentenzorg,
  • Op sportverenigingen,
   • Terwijl sportverenigingen zorgen voor een sterke sociale samenhang én voor gezonde mensen.
  • Op wijk- en dorpsverenigingen,
   • Ook zij zorgen voor sociale samenhang. Door ook nog eens te bezuinigen op het oudpapier- ophalen zijn deze verengingen “dubbel gepakt”. TEL maar hierin daarom andere keuzes.
  • Op wijk- en dorpsraden,
   • Juist nu de wijk- en dorpsraden hun toegevoegde waarde verhogen doordat ze een grotere rol in de burgerparticipatie gaan spelen, worden ze onevenredig hard gekort. TEL maakt hierin andere keuzes.
  • Op accommodatie subsidie voor allerlei verenigingen.
  • En “last but not least” – Ook op kunst en cultuur wordt gekort.
   • Echter, om de Noordkade te ondersteunen worden de betrokken partijen “ontzien”, voor hun gaan de bezuinigen pas later in. En daar waar andere partijen door de bezuinigingen op de accommodatiesubsidie en door het “werkelijke gemaakte kosten” beleid op vastgoed extra moeten gaan betalen krijgen de Noordkade partijen hun woonruimte á 7,5 miljoen voor 15 jaar als cadeautje van het college.

  De begroting is ook nog eens gebaseerd op te optimistische ideeën.

  • Te optimistisch omdat – Op de een of andere manier het grondbedrijf in 2013 en verder toch nog 182 huizen per jaar gaat verkopen en 3 hectare industriegrond, dit laatste stijgt in 2014 tot zelfs naar 14 hectare.
  • Te optimistisch omdat – het weestandsvermogen berekend wordt door 1 groot risico, dat na weging van de kans nog steeds op 44 miljoen euro uitkomt, te middelen met heel veel kleine risico’s waardoor het totaal benodigde weerstandsvermogen opeens maar 25 miljoen is.
  • Te optimistish omdat – er nog veel grote uitgaven op de rol staan, zoals het Theater, de HOV buslijnen en de gazellebrug.

  TEL vindt dat het beschikbare geld zo dicht mogelijk bij de inwoners moet worden uitgegeven, daar waar wij dagelijks wonen, leven en werken, en niet aan “ver van mijn bed” toekomstvisies.

  Voor TEL is het duidelijk: “TEL maakt andere keuzes” en kan de begroting zoals deze voor ligt dan ook niet steunen.

  Ingezonden brief – Bezuinigen op zijn Veghels

  Er was eens een gemeente die fors moest bezuinigen omdat ze te veel grond aankocht (zelfs in 2010, 2011 en 2012!) met als gevolg 150 miljoen euro schuld. Die gemeente wil vervolgens de uitgaven verlagen door de dienstverlening aan haar burgers te verminderen. Bijvoorbeeld door 5000 bomen te kappen en te bezuinigen op verenigingen en burgerparticipatie. Dat levert nog niet genoeg op, want dezelfde gemeente wil midden in crisistijd ook nog tientallen miljoenen investeren in een nieuw (cultureel) centrum (De Noordkade). Dus ging de gemeente op zoek naarnog meer inkomsten. Onder meer door de OZB met maar liefst 16% te verhogen. De inwoners en de bedrijven waren ontevreden, maar bijna iedereen bleef want verhuizen doe je niet zomaar.

  Er was ook eens bakker die veel concurrentie ondervond van een goedkope supermarkt in de buurt. Die bakker kon echter niet zijn broodjes kleiner maken of de prijs verhogen. Dan zouden nog meer klanten weglopen en zou hij zeker failliet gaan. Nee, hij kon slechts overleven door het anders te doen. Daarom investeerde hij in nieuwe apparatuur, waarmee hij goedkoper kon bakken en tevens de kwaliteit van zijn broodjes nog verder wist te verbeteren. De klanten kwamen terug en waren nog enthousiaster dan voorheen.

  Zie hier een belangrijk verschil tussen overheid en bedrijfsleven. Een verschil dat voortkomt uit hun positie; een gemeente kent geen concurrentiedruk en kan daarom kiezen voor de makkelijke weg. Ofwel de rekening neerleggen bij de inwoners en bedrijven. Toch hoeft dit verschil niet te bestaan. Ook als gemeente heb je altijd de keus; lever ik minder en vraag ik meer, of stel ik in crisistijd mijn ambities bij en dwing ik mezelf om het anders te doen. Kies je voor het laatste dan leven de inwoners en bedrijven nog lang veel gelukkiger. Ik ben benieuwd waar de Veghelse raadsleden op 8 november voor kiezen.

  Erik de Vries

  TEL betoog: Krachtig bestuur in Brabant

  BZE – 20 sep 2012 – TEL is groot voorstander voor het samenwerken met andere, en vooral de direct omliggende gemeenten. TEL sluit hierbij een eventuele fusie in de verre toekomst tussen gemeenten niet uit als duidelijk is dit toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van de gemeente Veghel. De door de provincie voorgestelde fusie tussen Uden en Veghel lijkt voor de buitenwereld heel logisch, voor mensen die ver weg wonen is Uden en Veghel vrijwel hetzelfde. De inwoners van Uden en Veghel zelf denken hier op dit moment wel heel erg anders over.

  Bij een fusie is het wel van belang dat beide gemeenten zich hiervoor inzetten. TEL vindt dat de gemeente Uden hierbij op dit moment niet dezelfde voortvarendheid heeft als Veghel. Om deze reden sluit TEL samenwerking met andere gemeente zoals Schijndel / st Oedenrode, Boekel en Bernheze zeer zeker niet uit.

  TEL betoog – Prioriteitenuitvoeringsprogramma integrale veiligheid

  BZE – 20 sep 2012 – TEL ondersteund de gemaakte prioriteiten voor de integrale veiligheid (Woninginbraken, Verkeersinrichting, Integratie arbeidsmigranten, Preventie jeugdoverlast) maar denkt dat het niet voldoende om deze onderwerpen alleen aan de politie over te laten. Ook het college en wij als raad dienen hier actie in te ondernemen. Daarnaast stelt TEL voor om Preventie jeugdoverlast te combineren met drugsgebruik/drugshandel van deze jongeren.

  TEL Betoog – Grondbedrijf / schuldpositie gemeente

  Raad – 28 juni 2012 – Kernwoorden in de discussie over de huidige financiële positie (schuldpositie) van de gemeente Veghel zijn:

  • financiële risico’s en stapeling van risico’s
  • samenhang, wederzijds impact en onderlinge verwevenheid
  • beheersing & sturing door de raad.

  Lees meer

  TEL betoog – Jaarstukken 2011

  Raad – 28 juni 2012 – Als we naar de jaarstukken kijken dan zien we een sluitende begroting van een gemeente die het, zo lijkt het, prima voor elkaar heeft. Hoe veel verder van de werkelijkheid zouden wij kunnen afzitten. Later deze vergadering hebben we het over het nemen van een reserve van tientallen miljoenen en het afwaarderen van gronden. En de afgelopen jaren is de schuld met meet dan 100 miljoen euro toegenomen. Veghel moet vastgoed afstoten, bomen kappen en verenigingen pesten om deze begroting sluitend te houden. Maar tegelijkertijd worden ons visies voorgehouden van peperdure cultuurclusters, of wat minder dure, maar nog steeds te duur voor Veghel anno 2012, fietsplannen, Centrumvisies, de aanleg van een nieuw dorp tussen Veghel en Erp en ga zo maar verder. Niet lang geleden hebben wij tonnen uitgegeven voor een fietscrossbaan en wat niet meer.

  We moeten bezuinigen is het credo. Nee, zegt TEL we moeten niet bezuinigen maar gewoon minder uitgeven. Is dat dan niet hetzelfde? Niet helemaal. Als het op nieuwe dingen aankomt dan gedraagt het college zich alsof ze een volle portemonnee hebben. Als het op bestaand beleid aankomt dan moet er opeens bezuinigd worden.

  De jaarrekening 2011 mag rekenkundig misschien wel kloppen. Maar de financiële uitstraling ervan klopt in ieder geval niet met de werkelijke financiële situatie van de gemeente Veghel  en zolang dit niet rechtgetrokken wordt zal het college zich blijven gedragen als een voetbalvrouw en vooral geld uitgeven aan wat ze leuk vinden.

  TEL Betoog – Fietsenplan

  Raad – 28 juni 2012 – TEL is een groot voorstander van het bevorderen van de fiets ten opzichte van de auto. Dit is goed voor het milieu, de gezondheid en de leefbaarheid in Veghel. Dit fietsplan kan helpen deze doelstelling te ondersteunen. Als TEL een inschatting maakt van de kosten en de baten van dit totale fietsplan dan denkt TEL wel dat er erg veel geld nodig is voor een relatief kleine verbetering van actieradius per tijdseenheid.  TEL is dan ook voorstander van een meer genuanceerde benadering. Per aan te pakken route dienen de kosten afgewogen te worden tegen de maatschappelijke baten, zoals gezondheid, milieu en leefbaarheid. TEL ziet graag dat er nog voor de begrotingsronde duidelijk wordt welke plannen het college in 2013 al ten uitvoer wil brengen en waarom.

  TEL Betoog – Bezuinigingen vastgoed

  R&M – 21 juni 2012 – Vanavond praten we over bezuinigingen op gemeentelijk vastgoed in Veghel. Deze bezuinigingen hebben consequenties voor onze inwoners en voor verenigingen en hebben gevolgen voor leefbaarheid en gezondheid. Daarom staan we eerst even stil bij de reden van deze bezuinigingen voordat we op de bezuiniging zelf ingaan. Lees meer

  TEL Betoog – Groenbeheer

  Voor ons ligt het raadsvoorstel ter vaststelling van het voorkeursscenario voor de bezuinigingen op het groenbeheer in Veghel. Op zich een onnodig voorstel, want de gemeente Veghel is een rijke gemeente. Maar als je blijft investeren in geldverslindende projecten zoals de Noordkade, dan moet je op andere zaken bezuinigen. Bijvoorbeeld op leefbaarheid.  Want de openbare ruimte is de fysieke component van leefbaarheid zoals ook in de woonvisie van Veghel te lezen is. En bezuinig je op het beheer op de wijze die hier wordt voorgesteld, dan bezuinig je op leefbaarheid. Lees meer

  Uw hulp is nodig!

  TEL vindt leefbaarheid belangrijker dan prestige projecten zoals de Noordkade of de bouw van nog een extra dorp: Veghels Buiten. TEL vindt ook dat je grote plannen zorgvuldig moet onderbouwen met feiten en cijfers, voordat je geld van de burger uitgeeft. TEL knokt hiervoor, maar kan het niet alleen. Uw hulp is nodig.

  U kunt verschillende acties ondernemen:

  • U kunt TEL steunen. Bijvoorbeeld door lid te worden en door mee te helpen met het voorbereiden van voorstellen of het voorbereiden van commentaar op voorstellen van het college die de leefbaarheid aantasten. (aanmelden als lid)
  • Als TEL onvoldoende bij u past, dan kunt u ook contact opnemen met de partij op wie u heeft gestemd en hen laten weten hoe u over belangrijke onderwerpen denkt. Daarmee geeft u input aan de richting van die partij. U zou ook actief kunnen worden binnen die partij als ze naar u willen luisteren.
  • Mocht het allemaal onvoldoende helpen, dan moet u helaas nog twee jaar wachten, want dan kunt u weer stemmen.

  TEL betoog – vergoeding oud papier

  R&M – 19 april 2012 – Verenigingen zijn het cement in een samenleving, ze vormen een verbindende factor tussen mensen en houden ons zo als maatschappij bij elkaar. Verenigen vervullen zo een essentiële rol in onze maatschappij. En dat kost de samenleving bijna niets, want bijna alles gebeurt met vrijwilligers.

  Verenigingen staan echter onder grote druk. Eerst werd al gesneden in de subsidies die verenigingen jaarlijks ontvingen van de gemeente Veghel. Nu wordt ook het accomodatiebeleid van verenigingen bijgesteld. Dit allemaal, omdat de coalitie veel geld nodig voor haar grote ambitieuze projecten, zoals de Noordkade. Lees meer

  TEL betoog – laaggeletterdheid

  P&S – 12 april 2012 – Geletterdheid vergroot voor iemand de kans om de juiste keuzes in zijn of haar  leven te maken. Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterde mensen minder goed meekomen in de maatschappij, zowel thuis als op het werk.  Zo blijkt geletterdheid bijvoorbeeld ook van invloed op

  • de frequentie van het zorggebruik;
  • de duur van het ziekenhuisverblijf
  • de mate van correct medicijngebruik;
  • psychische problemen;
  • de eigen gezondheidsperceptie.

  Het uitbannen van laaggeletterdheid in ons land levert naast de persoonlijke winst volgens de GGD een jaarlijkse kostenbesparing op van naar schatting 20 miljoen euro op de huisartsenzorg en 41 miljoen euro op ziekenhuiszorg. Dat is geen klein bier. En dat onze gemeente zich inzet voor dit maatschappelijk probleem moet dan ook vanzelfsprekend zijn. De 3700 laaggeletterden in onze gemeente zijn ook onze burgers.

  TEL heeft wel een kanttekening bij de nota. De nota gaat niet in op de eigen rol van de gemeente. Van ambtenaren mag worden verwacht dat zij in hun contact met de burger rekening te houden met laaggeletterdheid en lees- en schrijfvaardigheden niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Zij zullen daarom  toegerust moeten zijn om laaggeletterdheid te herkennen om er op de juiste manier op te kunnen reageren.  Voor de gemeentelijke organisatie is hier dan ook een taak weggelegd.

  En voorzitter als dit in het algemeen tegelijkertijd zou kunnen leiden  tot meer toegankelijk taalgebruik in ambtelijke stukken, dan juicht TEL dat toe.  Ook voor niet laaggeletterde burgers zijn ambtelijke stukken niet altijd even gemakkelijk te lezen.

  Wij brachten dit onderwerp al eerder onder de aandacht om te komen tot meer toegankelijke en daarmee aan leesbaarheid winnende  gemeentelijk stukken.

  Vraag aan de portefeuillehouder:

  Welke inspanningen heeft de gemeentelijke organisatie tot nu toe gedaan om in te spelen op bestaande laag geletterdheid.

  Met andere woorden:

  1. zijn gemeentelijke ambtenaren voldoende getraind in het herkennen en inspelen op de problematiek ?
  2. Zijn er stappen ondernomen om de papieren gemeentelijke voorlichting aan te passen zodat de laaggeletterden ook van deze informatie kennis kunnen nemen?

  TEL betoog – Cultuurcluster Noordkade – eerste fase

  Raad – 29 maart 2012 – Er zijn vele manieren hoe je naar een plan kunt kijken. In de architectuur heten dit viewpoints.

  • De gebruikers worden lekker verwend met kleurige tekeningen van frisse gebouwen omgeven met in bloei staande bomen en blije zomers-geklede, onthaaste, mensen. Het liefst picknickend op een grasveld met op de achtergrond heel misschien één verdwaalde auto.
  • De aannemer…., die bouwt toch liever met een echte bouwtekening.
  • En wij als gemeenteraad, wij zouden ons moeten interesseren voor het maatschappelijke en ook het financiële plaatje.
  • Als ik mijn oogkleppen opzet en puur naar het plan kijk, dan moet ik toegeven, dat het een mooi plan is.
  • Als ik dan uitzoom naar de instellingen dan blijken die, na wat druk van het college, ook opeens heel erg blij te zijn. Prima dus.
  • Als ik nog wat verder uitzoom dan zie ik ook opeens een winkelcentrum waar veel uit onttrokken wordt en voor wie het niet echt duidelijk is wat ze hiervoor terug gaan krijgen. Maar ook bijvoorbeeld een Zwijssen College die toch ooit met de nabijheid van sport- en cultuur- faciliteiten naar de Middengaal gelokt is.
  • Lees meer

  TEL Betoog N279

  Raad – 29 maart 2012 – Wij kunnen ons vinden in de gezamelijke zienswijze van de Raad met toevoeging van het volgende punt:

  Wij zijn ook vóór de 80 km/u variant. En wel om de volgende redenen:

  1.      De verkeersveiligheid bij de 80 km/u variant is beter dan bij de 100 km/u variant

  • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) stelt dat er dan vijfmaal minder kans is op een ongeluk, en ook de ernst van een ongeluk neemt af. De kans op een dodelijk ongeluk daalt zelfs een factor 10.
  • En minder ongelukken betekent ook, minder opstoppingen.

  2.      De capaciteit van een 80 km/u weg is groter

  • Dit komt niet alleen omdat de auto’s dichter op elkaar rijden bij deze snelheid maar ook omdat navigatiesystemen de weg niet als snelste doorgaande weg zullen aanmerken en dus de capaciteit de beschikbaar blijft voor de lokale bevolking en bedrijven.

  3.      De kosten voor de inrichting van een 80 km/u weg zijn lager,

  • boogstralen zijn kleiner, bochten kunnen scherper zijn, verkeerspleinen kunnen kleiner, opritten mogen korter, viaducten kunnen korter en smaller en ook de wegbreedte kan geringer zijn. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing.
  • Natuurlijk kun je deze besparing ook weer inzetten voor stiller asfalt, het verlagen van de wegen zodat geluid minder ver draagt en meer en hoogwaardigere natuurcompensatie.

  4.      het ruimtebeslag van een 80 km/u weg is kleiner

  • Dus hoef je ook minder te compenseren
  • Maar je krijgt binnen het zoekgebied ook meer opties waar de weg kan liggen

  5.      De luchtkwaliteit van een 80 km/h weg is beter

  • Zo geeft een rapport van Goudappel Coffeng uit 2007 aan dat de NOx uitstoot ongeveer 25% lager is dan bij 100 km/u
  • Ook geven zij aan dat de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen afneemt.
  • En het TNO rapporteerde in 2003 een belangrijke afname van de luchtvervuiling
  • Volgens het Ministerie van VROM leidt luchtvervuiling tot 18000 doden per jaar

  6.      En de geluidsproductie bij een 80 km/u weg is minder

  • Het lawaai van een auto bij 120 km/u is evenveel als dat van vier auto’s bij 80 km/u.

  Ondertussen wordt de 80 km/u variant door veel partijen ondersteund. Bewonersorganisaties, vertegenwoordigers van grote bedrijven in Veghel en van vervoersorganisaties zoals TLN en EVO en natuurorganisaties.

  Moderne technieken zoals traject controle kunnen hierbij helpen om de 80 km/u limiet te handhaven.

  Kortom: een 100 km/u weg leidt tot veel verkeer dat hier niet hoeft te zijn, Dit vreet veel capaciteit, zorgt voor oponthoud voor de lokale bevolking en bedrijven en bevorderd zeer zeker niet het lokale milieu en onze gezondheid.

  Dit betoog wordt naast TEL ook door GemeentebelangVeghe! en Partij Oerlemans ondersteund.

  TEL Betoog – Zuidelijke Rondweg Erp

  R&M – 15 maart 2012 – TEL is het eenst met het voorgelegde voorkeursalternatief. Toch kan TEL niet instemmen met de nota.  TEL vindt namelijk dat het college, door het niet opnemen van een Gezondheids Effect Screening, de invloed op de gezondheid van de omwonenden onvoldoende heeft onderzocht. TEL is ieen groot voorstander van het uitvoeren van een GES. Het college beperkt zich echter tot het (vaak alleen rekenkundig) opnemen van een aantal normwaarden in de MER. Hierdoor is er onvoldoende inzicht op de gezondheidsschade de door de nieuwe rondweg veroorzaakt kan worden. 

  Volgens de Wet  publieke gezondheid moet het gemeentebestuur bij haar bestuurlijke  beslissingen rekening houden, met de  gezondheid van de burger. Dus het College moet deze afwegen in hoeverre de menselijke gezondheid negatief beïnvloed wordt. Aangezien het College dit niet heeft gedaan, kunnen we als TEL niets anders doen, dan te overwegen een motie in te dienen in de raadsvergadering, waarin we aangeven dat er een GES moet komen bij de MER.

  De vraag rijst tevens of er nog behoefte is aan een zuidelijke ontsluiting. De verkeersbewegingen die als basis dienen voor nut en noodzaak van de weg kloppen niet. Destijds zaten Goossens en de Heus nog in Erp. Beide bedrijven waren verantwoordelijk voor veel vrachtverkeer en beiden zitten niet langer meer in Erp. Het vrachtverkeer van Transportbedrijf van den Bosch komt nog steeds door Erp. Het verhuizen van transportbedrijf Van den Bosch is mogelijk een goedkopere optie, dan de nieuwe weg.

  TEL betoog – Nota Grondbeleid

  BZE – 15 maar 2012 – Voordat we naar het uitvoeringsdeel van de Nota grondbeleid kunnen kijken moeten we eerst onze visie op het grondbeleid tegen het licht houden. Wat willen we bereiken?    Willen we de gronden vasthouden in hoop op betere tijden of willen we de gronden verkopen?   En… Wat willen we met de verkoop van de gronden bereiken? De wachtlijsten voor huurwoningen verkleinen?  De aanwezige vraag naar starterswoningen invullen?  Werknemers van Veghelse bedrijven een woning aan kunnen bieden? Of misschien wel veel meer…

  TEL vindt de wachtlijsten voor betaalbare woningen te lang    en juist in deze wat mindere tijden moeten wij in staat zijn de achterstand in het oplossen van de wachtlijsten in te kunnen lopen.

  In betere tijden heeft Veghel veel voordeel gehad van het actieve grondbeleid. Vandaag de dag is het andersom, de grondpositie zet een aanzienlijke druk op de financiële positie van Veghel.  TEL vindt dat ook in deze mindere tijden het grondbedrijf zijn eigen broek moet kunnen ophouden.    Oftewel, we moeten voldoende grond verkopen om de rentelasten op de grondpositie the kunnen betalen.   Ook als dit betekend dat we de prijs bij moeten stellen.

  Verder vindt TEL dat we de grondprijzen voor woonhuizen in heel Veghel gelijk moeten trekken. Natuurlijk is op de kerkdorpen de vraag misschien lager, echter het aanbod is ook lager. Dit gerechtvaardigd gelijke prijzen.

  Er is hier echter wel een uitzondering op. Want om de leefbaarheid in de dorpen te behouden is het van belang dat het aantal inwoners niet te veel daalt. Als dit namelijk gebeurd dan zal ook het aantal faciliteiten in zo’n kern afnemen. Voor kernen met een sterk dalend aantal inwoners moet het dus mogelijk zijn de grondprijs naar beneden bij te stellen. Maar ja, dan ben ik weer terug bij mijn eerste punt. Wat willen wij met de verkoop van gronden bereiken.

  In het stuk staat een specifieke paragraaf voor woonbelang/Area wonen. Graag zouden wij deze paragraaf aangepast zien dat deze regels voor iedere woningcorporatie gelden.

  Tevens geeft de nota aan dat Area wonen 50% korting krijgt op de grond indien deze gebruikt wordt voor het bouwen van sociale huurwoningen. Helaas komen er toch maar een handvol sociale huurwoningen per jaar bij. Misschien moeten we hier creatiever worden. Bijvoorbeeld, de grond blijft eigendom gemeente en wordt om niet beschikbaar gesteld voor de bouw van sociale huurwoningen.

  Tevens vindt TEL dat de leefbaarheid in de wijken voorop hoort te staan bij het beleid. Ons komen regelmatig klachten ter oren over de parkeernorm. Ook in deze nota wordt verwezen naar de parkeernorm. TEL vindt dat de huidige parkeernormen integraal met 10% moeten worden verhoogd.

  TEL Betoog – status evenemententerrein de knokert

  BZE – 15 maart 2012 – Iets meer dan een jaar geleden hebben wij als raad het college opdracht gegeven de gronden voor het toekomstige evenementen terrein aan te kopen. Jammer genoeg is het college hier niet in geslaagd omdat de gemeente geen overeenstemming heeft kunnen verkrijgen met de verkopende partijen. Maar wat nu? Is dan de vraag.

  • Doorgaan met de helft van het evenementen terrein? Voor sommige van de bestaande evenementen is dit misschien voldoende maar het beperkt ons aanzienlijk in potentiele toekomstige evenementen. Mede gezien de beperkte parkeergelegenheden rondom het terrein zal hierin ook óp het terrein voorzien moeten worden wat grotere evenementen in de toekomst kan hinderen.
  • Een ander aangrenzend perceel vinden? Ja, dit zou wat TEL betreft een oplossing kunnen zijn. Alhoewel de vorm van het terrein dan minder wenselijk is kan er zo een voldoende groot terrein gecreëerd worden. Voorwaarden hierbij zijn een gemiddeld gelijke vierkante meter prijs, en maximale afwijking van plus of min 20% op de totale grote.
  • Water bij de wijn doen in de onderhandelingen met de verkopers? Nee, vooraf is (of zou in ieder geval moeten zijn) voldoende onderhandeld over de prijs. Heronderhandelen zou een onwenselijk precedent scheppen.
  • Op zoek gaan naar een nieuwe locatie? Ja, ook dit is een reële optie voor TEL. Waarbij wij ons beseffen dat dit natuurlijk tot een aanzienlijke vertraging kan leiden.

  TEL dat de aankoop van de 2 percelen als een “packaged deal” beschouwd moeten worden en dat de aankoop van ieder van de 2 percelen en alle daarmee samenhangende afspraken met de verkopers alleen doorgang kan vinden indien dit leidt tot het geplande evenemententerrein of tot een door de raad goedgekeurd ander evenemententerrein.

  TEL Betoog – Bolle Akker MOB complex Erp

  Raad – 26 januari 2012 – Het is echt onacceptabel hoe de raad keer op keer voor een voldongen feit wordt geplaats. Nu ook weer bij de Bolle Akker vloeit het geld er aan alle kanten uit. Natuurlijk niet alles is te voorzien, Bijvoorbeeld de hogere startheuvel… ja, dat kan botte pech zijn. Maar ernstige lekkages in bestaande bebouwing, het geplande aantal parkeerplaatsen, dit kan en mag niet gemist worden wanneer zo’n plan wordt voorbereid.

  Als je de nieuwe kosten omslaat naar een bedrag per lid van de betrokken verenigingen dan zie je dat het om een substantieel bedrag gaat.

  Maar ja, moet TEL nu tussen het zoveelste coalitie cadeautje en zijn ontvangende vereniging staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat verenigingen de dupe worden van het falen van de gemeente. Daarom stemmen wij, onder protest, in met dit voorstel.

  TEL betoog – Verkenning kern Veghel

  R&M – 19 januari 2012 – De verkenning kern Veghel 2030 is bedoeld als opmaat naar een nieuwe structuurvisie. TEL vindt het hoog tijd dat er een goede structuurvisie komt voor de kern Veghel en heeft daarom met bijzondere aandacht gekeken naar dit document. Helaas draagt dit plan niet bij aan een evenwichtige ontwikkeling van Veghel en is dit plan dus geen goede onderbouwing geeft voor de nieuwe structuurvisie.

  De volgende punten verdienen de aandacht:

  1. Het plan kent geen onderliggend document waaruit blijkt dat juist deze projecten van belang zijn. Ofwel, nut een noodzaak van veel projecten wordt niet duidelijk. Ook ontbreken onderzoeken naar marktvraag. Hierdoor is de slaagkans van een aantal projecten ongewis, hetgeen de gemeente (en dus de inwoners!) veel geld kan gaan kosten.
  2. Diverse plannen zijn achterhaald door nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Desondanks zijn de plannen nauwelijks bijgesteld.
  3. De verschillende projecten in het plan kennen nauwelijks samenhang, terwijl die er wel zou moeten zijn om de investeringen in de projecten optimaal te laten renderen. Verder is het plan is bedoeld om balans te creëren; van werkstad naar een stad waar het ook leuk wonen, winkelen en recreëren is. Toch wordt op een aantal punten de onbalans verder versterkt.
  4. De verkenning vormt de opmaat naar een nieuwe structuurvisie voor de Kern Veghel. Daarin horen de inwoners van Veghel hun mening te kunnen geven. Dit wordt echter overgeslagen, zoals dat al te vaak is gebeurd.

  Verder is de het realiteitsgehalte van deze verzameling aan plannen van dit college helaas niet te beoordelen, omdat het plan geen prioriteitsstelling kent er geen tijdslijn aan vast zit en niet financieel onderbouwd is. Lees meer

  De beste wensen voor 2012

  TEL wenst alle inwoners van de gemeente Veghel (samen met alle andere mensen natuurlijk) een gelukkig en voorspoedig 2012.

  TEL betoog – evenementenbeleid “smaakmakende evenementen”

  BZE – 3 december 2011 – Veghel komt ‘helaas’ nog wat te kort als winkel- en uitgaansplek. Als evenementenstad echter, neemt Veghel een steeds belangrijkere plek in binnen de regio. Veghel – evenementenstad, kunnen wij ondertussen wel zeggen. Veelal erg leuke en ook succesvolle evenementen. Gezellig, vernieuwend, kunstig….maar helaas ook soms overlast veroorzakend.

  Veghel is natuurlijk nooit ingericht voor dit soort evenementen, en sommige evenementen leiden dan ook tot overlast voor de omwonenden. Overlast door verkeers en parkeer problemen, overlast door lawaai, overlast door bezoekers aan deze evenementen die het wat minder nauw nemen met de fatsoensnormen. Kortom fikse overlast.

  TEL is voor het regelmatig houden van gezellige evenementen maar TEL vindt wel dat hierbij de overlast beperkt moet blijven.

  • TEL vindt dan ook dat de gevel geluidsbelasting van categorie 3 evenementen beperkt dient te worden tot maximaal 90 dB(A) (of nog liever 85 of 80 dB(A)) in plaats van de nu voorgestelde 95 dB(A). Dit is nog steeds heel erg hard, maar als omwonende kun je dan met dubbel glas en de gordijnen dicht nog wel de TV horen. Slapen kun je dan tot 01:00 uur nog steeds vergeten.

  Verder heeft TEL nog een aantal vragen aan de portefeuillehouder:

  • Is de portefeuillehouder bereidt de categoriewaarden I, II en III te vermelden in tabel 5.1 waardoor de normen in een oogopslag duidelijk zijn EN direct ook duidelijk is op welke tijdvakken de hogere gevelbelasting is toegestaan. [Robert heeft toegezegd deze vraag schriftelijk naar de wethouder te sturen]
  • In de portefeuillehouder bereidt om duidelijk in het document op te nemen dat de geluidsnormen ook gelden voor laad, los, opbouw en afbreek werkzaamheden voor en na het evenement. [de wethouder heeft toegezegd deze vraag voor de komende raad te beantwoorden]
  • Kan de portefeuillehouder aangeven kermis en carnaval nu binnen of buiten de in bijlage III genoemde aantallen vallen.
  • Vallen de meerdaagse evenementen binnen de onder categorie I, II en III genoemde aantallen en mogen dit ook categorie III evenementen zijn. [Robert heeft toegezegd deze vraag schriftelijk naar de wethouder te sturen]

  TEL betoog – integraal horecabeleid “smaakvolle horeca”

  • Heeft, zo vlak voor deze feestdagen,
  • het horecabeleid, eindelijk kans van slagen.
  • Mogen de kroegen een uurtje later dicht,
  • En blijft de handhaving daarmee in evenwicht?
  • TEL is in grote lijnen tevree,
  • Maar pakt nog graag een puntje mee.
  • In de paragraaf over het activiteitenbesluit,
  • Ziet TEL graag ook iets over laad en los geluid.
  • Bij laden, lossen, afbreken en opbouwen,
  • Moet ieder zich ook, aan de geluidsnorm houwen.
  • Met een goede naleving van dit beleid,
  • Komen we er wel uit, geheid.

  Maar even de decembersfeer achter ons latend:

  • Graag hoort TEL van de portefeuillehouder of hij bereid is in het horecabeleid expliciet te vermelden dat Laad, Los Opbouw en Afbreek geluiden ook onder de gestelde geluidsnormen vallen. [de wethouder heeft toegezegd deze vraag voor de komende raad te beantwoorden]
  • Tevens lezen wij dat de gemeente samen met de horeca en de omwonenden in overleg willen treden. Graag horen wij van de portefeuillehouder welke doelen hier besproken gaan worden en welke tijdstermijnen hieraan gesteld worden.
  • Verder zal TEL de komende tijd zeer zeker de vinger aan de pols houden voor wat betreft de handhaving.

  Wat mij opviel tijdens de begrotingsraad

  Tijdens de afgelopen raad heb ik minimaal vier keer een partij horen zeggen dat ze voor of tegen een onderwerp waren “omdat dit in het coalitieakkoord staat”. Voor mij klinkt dit als, ik zou het liever zelf anders zien maar dat mag ik niet. Op deze manier worden veel goede ideeën om Veghel leefbaar te houden de nek omgedraaid.

  Tegen hen zou ik willen zeggen: De tijden zijn veranderd.  Leer weer eens luisteren naar je eigen achterban. Durf weer te kiezen en kies dan voor de mensen. Durf, los van wat je, in betere tijden hebt afgesproken stappen te nemen om ontstane problemen op te lossen in plaats van nieuwe te creëren. TEL zal in ieder geval deze keuzes wel blijven maken, en kiest voor de inwoners van onze gemeente.

  Met vriendelijke groet,

  Robert Elbertse

  TEL betoog – begroting 2012

  Inleiding

  Tijdens de afgelopen commissievergaderingen heeft TEL de belangrijkste bezwaren en opmerkingen over de begroting 2012 kenbaar gemaakt. Vanavond zal ik mij dan ook beperken tot die onderwerpen waarover TEL een motie of amendement zal indienen. Deze onderwerpen zijn:

  1. Het uitbreiden van het budget voor handhaving
  2. Het bevorderen van de sociale woningbouw, met specifiek hierbinnen het opzetten van een eigen woningbedrijf
  3. Het helder krijgen van de reële waarde en de financiële risico’s van de huidige grondpositie

  Lees meer

  Begroting 2012 Huurwoningen via eigen woningbedrijf

  R&M – 3 november 2012 – TEL is van mening dat de gemeente onvoldoende geld uittrekt om te zorgen voor extra huurwoningen in Veghel. Daarom willen wij pleiten voor een eigen woonbedrijf van de gemeente. We hebben hiervoor de volgende argumenten:

  1. De lange wachtlijst voor woningzoekenden (6600) in Veghel;
  2. Het beperkte aantal huurwoningen dat de woningcorporatie die in Veghel actief is (Woonbelang) verwacht te gaan bouwen (maximaal 30 per jaar);
  3. de verwachting (experts, Rabobank en woningcorporatie, e.d.) dat de door de gemeente gekochte grond in Veghels Buiten grotendeels niet bebouwd zal worden met koopwoningen als gevolg van een gebrek aan (koop) woningzoekenden. (Zowel op korte termijn als gevolg van de crisis, als op lange termijn als gevolg van de krimp en het gebrek aan arbeidsplaatsen in Veghel voor mensen die de hoge koopprijs van de woningen in Veghels Buiten kunnen betalen);
  4. Als gevolg van het relatief hoge aanbod aan banen in Veghel ten opzichte van het in de regio wonende arbeidspotentieel, en de concurrentie in Veghel de komende decennia vooral concurrentie om personeel zal zijn.
  5. Het beschikbaar hebben van huurwoningen de beschikbaarheid van personeel voor bedrijven vergroot en daarmee hun concurrentiekracht versterkt, waardoor uiteindelijk de welvaart in Veghel toeneemt.

  Een eigen woonbedrijf kan in ieder geval een deel van de benodigde huurwoningen bouwen, die woonbelang niet wil gaan bouwen en die woningcorporaties in omliggende gemeenten ook niet gaan bouwen. Op deze manier kunnen we ons als gemeente Veghel gaan onderscheiden als een werkstad waar je als werknemer ook kan wonen. Een dergelijk beleid speelt in op de wensen en behoeftes van de woningzoekenden en bedrijven in Veghel.

  We overwegen een motie in te dienen om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de mogelijkheden. Het idee is niet helemaal nieuw ook op andere plekken in Nederland worden hier mogelijkheden voor gezien.

  Een haalbaarheidsonderzoek is voor het DDB wellicht even schrikken, omdat die gewend zijn zonder onderzoek naar nut, noodzaak en interesse vanuit de markt alvast vele miljoenen uit te geven zonder dat iemand in Veghel om een dergelijk project gevraagd heeft.

  Maar ondanks het feit dat we met een eigen woonbedrijf eindelijk kunnen voldoen aan iets waar juist heel veel vraag naar is, is ook hier een haalbaarheidsonderzoek gewoon op zijn plaats.

  Vragen aan de wethouder:

  1. Is de wethouder het eens met de analyse dat het tekort aan huurhuizen veel groter is dan  het tekort aan grond voor bedrijven?
  2. klopt het dat in de komende tien jaar niet de schaarste aan bedrijventerrein is wat bedrijven parten speelt, maar het gebrek aan werknemers?

  Begroting 2012 Afwaardering gemeentegronden

  R&M – 3 november 2011 – Volgens recent onderzoek van Deloitte en Touche geven scenarioberekeningen aan dat de gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen verder kunnen oplopen dan in 2010 becijferd, en wel tot € 2,9 miljard. Dit wordt vooral veroorzaakt door het aanhouden van de crisis en het verwachte latere herstel van de crisis wat een negatief effect heeft op de grondprijzen. Hiermee hebben sommige gemeenten nog geen rekening gehouden in hun ramingen. Daarmee zijn de verwachte verliezen circa € 500 miljoen groter dan in de rapportage van 2010.

  Tevens geeft D&T aan dat de totale reservepositie van een aantal gemeenten naar verwachting niet meer toereikend zal zijn om financiële tegenvallers in het grondbedrijf op te vangen. Artikel 12 dreigt voor deze gemeenten.  In Veghel is volgens de begroting nog geen sprake van afwaardering. Dit ondanks de sterke signalen van eerder genoemde lokale experts zoals Woonbelang en Rabobank en ondanks het feit dat een aantal andere gemeenten dit nu wel doet gezien de voorspellingen.

  Conclusie TEL: Is dat de gemeente haar grondprijzen kunstmatig hoog houdt om de begroting sluitend te krijgen. Dit waarschijnlijk als reden dat zij op deze wijze door kan gaan met een aantal projecten (waaronder verdere grondaankopen). De gemeente zou echter de tering naar de nering moeten zetten. De begroting is nu gebaseerd op een luchtbel, die nog steeds groter wordt, (omdat nog steeds aankopen plaatsvinden waarvan de rente drukt op de gemeentebegroting en waarvan de verdiencapaciteit niet is aangetoond). Ik zal niet zeggen dat dit college net zo onverantwoord handelt als Griekenland, maar het college zadelt wel toekomstige colleges op met een groot probleem dat afgewenteld zal worden op de burger. Voor TEL is dit onacceptabel.

  Vraag aan wethouder:

  1. Kunt u aangeven wanneer en onder welke omstandigheden het college de gronden die in haar bezit zijn wel wil gaan afwaarderen?

  Begroting 2012 Stoppen met grondaankopen van 11 miljoen

  R&M – 3 november 2011 – Het verbaast TEL dat het college altijd aangeeft zwakkeren in de samenleving te willen ontzien en vrijwilligerswerk te bevorderen, terwijl de bezuinigingen die vorig jaar zijn ingezet deze groepen fors raken. Het verbaast ons vooral omdat er mogelijkheden zijn om te bezuinigen. Mogelijkheden die nu niet benut worden. Zo is in de begroting voor 2012 wederom geld gereserveerd – maar liefst 11 miljoen euro – voor aankoop van grond in de Kempkens en in Veghels Buiten.

  Dit terwijl uit rapporten duidelijk wordt dat er een enorm overschot is aan bedrijventerreinen en dat de economische groei in Nederland fors geremd wordt door de economische crisis en de krimp van onze beroepsbevolking.

  Hetzelfde geld voor Veghels Buiten; wij hebben in Veghel nauwelijks werk voor mensen die bovenmodaal verdienen en de huizen kunnen kopen die in Veghels Buiten gerealiseerd gaan worden. Daarnaast is er ook nog eens gewoon te weinig behoefte aan koopwoningen in Veghel zoals duidelijk is geworden uit de presentaties van Ad Stas van Woonbelang en de presentatie van de Rabobank.

  Tevens geldt ook nog eens dat de accountant van de gemeente Veghel in2010 in een rapport van de rekenkamer zijn zorg uit aangezien Veghel een groot risico loopt met de hoeveelheid grond die ze heeft aangekocht (rond de 100 miljoen euro is reeds geïnvesteerd).

  Verder is de aankoop van grond ook nog eens onnodig. De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is enkele jaren geleden aangepast juist om te voorkomen dat gemeenten niet kunnen ontwikkelen omdat ze grond niet in eigendom hebben. Zo is in die wet ondermeer geregeld dat derden die gronden bezitten in een nieuw bestemmingsgebied mee moeten betalen aan de plankosten. Door die gewijzigde WRO is het helemaal niet meer nodig om zelf grond te bezitten om die te kunnen ontwikkelen. De enige reden kan nog zijn dat je als gemeente graag de eventuele winst die je kan boeken op de grond zelf wil incasseren, maar daar staat ook het risico tegenover van forse verliezen op gronden die je niet kunt verkopen. Veel gemeenten in Nederland hebben daarom ondertussen de aankoop van gronden stilgelegd. Maar Veghel niet. Ondanks de waarschuwingen van de accountant.

  Tel concludeert

  1. dat we grond kopen die gezien de ontwikkelingen en meningen van experts waarschijnlijk niet verkocht zullen worden.
  2. dat de gemeente haar risicopositie blijft vergroten, ondanks de waarschuwingen vorig jaar van haar eigen accountant en ondanks de waarschuwingen van experts.
  3. de gemeente doet dat, terwijl de noodzaak daarvoor ontbreekt gezien de gewijzigde WRO.
  4. we concluderen dan ook dat de rente van de benodigde leningen onnodig op de begroting drukt. Volgende colleges zullen het door dit college verergerde probleem van rentelasten en onverkoopbare gronden moeten gaan oplossen.

  TEL vindt dit onacceptabel, zeker gezien de forse ingrepen die juist zwakkeren en vrijwillers raken. Daarnaast kan het geld dat hier over de balk gegooid wordt ook  worden aangewend voor bijvoorbeeld de bouw van extra huur woningen of het doorvoeren van voorgenomen wijkverbeteringsprojecten die nu niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van bezuinigingen.

  Tel heeft voor de wethouder de volgende vragen:

  1. Klopt het dat de accountant al in 2010 de gemeente heeft gewaarschuwd voor de risico’s van de hoogte van de schulden die de gemeente heeft als gevolg van grondaankoop?
  2. Klopt het dat de risico’s niet zij afgenomen maar zijn toegenomen?
  3. Kunt u aangeven waarom de gemeente nog steeds geld uitgeeft ondanks de waarschuwingen van experts accountant en de gewijzigde WRO?

  Begroting 2012 Subsidies

  P&S – 2 november 2011 – In 2011 was er de nota “ heroverweging subsidiebeleid”. Het ging met name om korting op de structurele subsidies op Jeugd, Sport, Onderwijs, Wijkgebouwen, Gemeenschapshuizen, Kunst en Cultuur en Maatschappelijke organisaties. Bekend is wat volgde. Na de eerst stevige taal van de zittende coalitiepartijen kwamen er allerlei aanpassingen. En na hevig verzet van de vier grote culturele instellingen kwamen er voor hen, en uitsluitend voor hen, ook weer aanpassingen. En dat terwijl deze instellingen door hun professionele bemensing en ondersteuning beter in staat zijn om aan de opgelegde bezuinigingen het hoofd te bieden dan de pure vrijwilligersorganisaties dat kunnen. TEL stelde bij de behandeling van de heroverweging de vraag, of ook de andere gemeentelijke beleidsterreinen zouden worden betrokken. Dit zou zo zijn. En hierna werd het stil, tot gisteravond. TEL ziet het subsidiebeleid in de nu nog openstaande gemeentelijke beleidsterreinen, hopelijk binnenkort op de agenda.

  De structurele korting bij de grote Veghelse instellingen leiden volgens TEL in 2012 bijna voorspelbaar tot personele reorganisatie en de hiermee gepaard gaande sociale plannen. En hiermee komt een aanvraag voor incidentele gemeentelijk subsidie in zicht. De wethouder liet weten bij de instellingen geen personele consequenties te verwachten als uitvloeisel van de opgelegde kortingen en daarmee ook geen subsidieaanvraag.

  Nota integratie

  P&S – 2 november 2011 – De nota integratie maakt duidelijk dat er in Veghel geen integratieproblemen zijn en lijkt dan ook vooral te zijn bedoeld om een speciale ambtenaar integratie aan te stellen. En na deze aanstelling worden de niet bestaande problemen alsnog zichtbaar en opgelost. Voor TEL is dit te gek voor woorden. Immers aanstelling van nog een ambtenaar voegt niets toe. Het gemeentebestuur kan ons gemeenschapsgeld wel op een zorgvuldigere manier besteden.

  Begroting 2012 Handhaving

  BZE – 2 november 2011 – In de begroting wordt er geen geld vrijgemaakt voor extra handhaving in de komende jaren. TEL heeft bij de evaluatie van het handhavingsuitvoeringsprogramma al aangegeven dat wij vinden dat er extra handhavingscapaciteit moet komen op;

  1. Toezicht en Handhaving Evenementen, zowel voor de openbare orde én voor de vergunningshandhaving. Door het toenemend aantal evenementen in Veghel is dit volgens ons een must.
  2. Extra controles op luchtwassers. Bij de laatste controles bleek nagenoeg geen enkel bedrijf te voldoen.
  3. Handhaving huisvesting arbeidsmigranten. Dit is als jaren een zorgenkindje.
  4. Handhaving gemeentelijk bouwverordening. Hier wordt de door de raad gewenste diepgang en frequentie niet gehaald.

  Verder vindt TEL onvoldoende budget terug voor strafrechtelijke en bestuursrechtelijke preventie.

  TEL stelt voor om structureel 50.000 euro extra vrij te maken voor toezicht, handhaving en juridische ondersteuning van de handhaving.

  Begroting 2012 Incidentele en structurele baten en lasten

  BZE – 2 november 2011 – In de begroting voor 2012 is beter dan in voorgaande jaren de scheiding gemaakt tussen incidentele en structurele baten en lasten. TEL vindt dit een goed uitgangspunt. Wel vragen wij ons af of deze aanpassing in een keer doorgevoerd moet worden? Dit zet de balans van de structurele baten en lasten danig onder druk. Tevens vindt TEL het een goede zaak, dat wordt afgezien van de voortijdige winstneming uit het grondbedrijf. Al met Al vraagt TEL zich hierbij wel hardop af of de coalitie bij de incidentele baten niet al lekker aan het sparen is voor de Noordkade en andere grote projecten.

  TEL betoog – Uitstel bezuinigingen (culturele) instellingen

  Raad – 13 oktober 2011 – TEL is geen voorstander van het cultuurcluster op de Noordkade. Ondanks de mooie plannen heeft TEL hiervoor twee zwaarwegende argumenten:

  1. Het cultuurcluster verdient zichzelf zowel financieel en maatschappelijk nooit terug.
  2. Het plan leidt tot kaalslag van het bestaande winkelcentrum.

  Om dan te weten dat het college alleen met dit voorstel tot een aangepaste fasering van de bezuinigingen komt om de besprekingen de betrokken instellingen weer vlot te trekken, terwijl voordien niets mogelijk
  was, laat dan ook zeker onze wenkbrauwen fronsen.

  Waar TEL echter een groter bezwaar tegen heeft is dat met dit voorstel brutaal gedrag wederom wordt beloond. Sterker nog, Alleen deze brutale instellingen krijgen een aangepaste fasering. Andere instellingen die hier mogelijk ook bij gebaat zijn krijgen niets.

  Nou wil TEL hiermee niet direct zeggen dat alle instellingen een aangepaste fasering moeten krijgen. Ten slotte zijn de meeste instellingen gebaat bij het langzaam wennen aan de bezuinigingen, maar TEL vindt wel dat als deze optie aan de vier grote instelling geboden wordt andere instellingen hier ook aanspraak op mogen maken. TEL dient hierover dan ook een amendement in.

  In dit amendement krijgen andere instellingen 2 maanden om aan te geven dat ze een soortgelijke regeling wensen. De bal ligt hiervoor bij die instellingen. Om de instellingen tegen zichzelf te beschermen moeten zij wel aannemelijk kunnen maken dat het uitstel goed is voor hun financiële huishouding. Let wel! Aannemelijk maken, dat is wat anders dan bewijzen. Dit is om te voorkomen dat er een welles-nietes situatie ontstaat met de gemeente. De regeling zal ook maximaal even voordelig zijn als de regeling welke nu aan de vier grote instellingen wordt geboden.

  Helaas voor de vele andere verenigingen en instellingen heeft dit amendement het niet gehaald.

  TEL betoog – huisvesting arbeidsmigranten (verklaring geen bedenkingen)

  Voorstel uitbreiding van categorieën van gevallen waarbij geen
  verklaring van geen bedenkingen nodig is voor afgeven omgevingsvergunning

  Raad – 13 oktober 2011 – De huisvesting van arbeidsmigranten is een grote uitdaging voor de gemeente Veghel. Het aantal arbeidsmigranten overstijgt inmiddels 5% van ons inwonersaantal. TEL is in principe geen voorstander van het huisvesten van deze mensen in het buitengebied maar is wel bereid om op dit moment alle
  opties open te houden om deze uitdaging op te lossen.

  Als gemeenteraad zijn wij hier nog lang niet uit en het is dan ook wel erg vreemd om op dit moment het college te mandateren om zelfstandig te beslissen of een boer hier wel of geen vergunning voor krijgt.
  Zolang er nog geen definitief beleid is vastgesteld hoort dit onderwerp in de gemeenteraad.

  Zoals we in de commissie vernomen hebben zijn er in de afgelopen 10 jaar schijnbaar 9 aanvragen goedgekeurd. Nou die statistisch gezien 0,3 aanvragen die we gaan ontvangen tussen nu en het vaststellen van het definitieve beleid, die kunnen wij als gemeenteraad wel aan. Of liggen er stiekem al een paar aanvragen op de plank dia via dit voorstel nog snel even goedgekeurd moeten worden voordat het definitieve beleid wordt vastgesteld.

  TEL betoog – evaluatie handhaving 2010

  BZE -1-sep-2011 – Vóór ons  ligt een netjes uitgewerkt evaluatieverslag over het handhavingsuitvoeringsprogramma 2010. Onze complimenten. Toch heeft TEL een aantal opmerking over zowel het proces, het rapport zelf en over de handhavingsonderwerpen.

  Ten eerste het proces

  • Het is inmiddels september 2011 en nu pas evalueren wij het HUP van 2010. Nu zag ik dat de evaluatie zelf al in april gereed was maar toch. Dit betekent dat eventuele aanpassingen in de uitvoering naar aanleiding van deze evaluatie pas in 2012 van start zullen gaan. Dan hebben we toch echt een jaar verspild.
  • Verder roept een oude kwaliteitswijsheid Plan, Do, Check, Act. Het HUP was Plan, 2010 was Do en vandaag zitten wij bij Check. Maar ik mis de opmaat naar Act. Act zou het tussentijds bijstellen van de taakstellingen 2010 moeten zijn, of op zijn minst het HUP 2011. En waarom staat bijvoorbeeld het HUP 2012 niet tegelijkertijd met deze evaluatie op de rol? Tegen de tijd dat wij het HUP bespreken  zijn de vandaag besproken aandachtpunten alweer vergeten.

  Ten tweede het rapport

  • In het rapport vind ik weinig terug over gedelegeerde of anderszins buiten het gemeenteapparaat uitgevoerde handhaving die wel effect heeft op het imago van de gemeente of op de gemeentekas.
  • Bij veel onderwerpen staat wel het aantal handhavingsacties genoemd maar geen indicatie van de te handhaven populatie. Het is moeilijk in te schatten of bijvoorbeeld 21 controles veel is als je niet weet of er vijftig of vijfduizend te controleren objecten zijn.
  • Verder een kleine tip; de grafieken worden veel leesbaarder als de totaal kolom niet in de grafiek wordt meegenomen.
  • En,  ik noem hem alvast maar even: We hebben eerder dit jaar afgesproken om een apart hoofdstuk over lawaai in het HUP op te nemen. Deze verdient vanaf dat moment ook een plaatsje in het evaluatierapport.

  En dan, last but zeer zeker not least, de handhavingsonderwerpen.

  • Veghel krijgt steeds meer, en steeds grotere, evenementen. Deze vergden in 2010 al een hogere ureninzet dan gepland. Kijkend naar het voorgaande agendapunt over de markt, blijkt dat de huidige handhaving best een tandje hoger mag.  TEL pleit er dan ook voor dat evenementen handhaving een prominentere  en pro-actievere rol krijgt.
  • Het rapport geeft aan dat door de veralgemenisering van de wetgeving er een toename van het achteraf handhaven noodzakelijk is. Is deze extra capaciteit inmiddels al ingepland voor 2011 of 2012?
  • Het niet tijdig gereed zijn van beleid mag geen reden zijn om de handhaving van de huisvestingsregels voor seizoenarbeiders onderbelicht te laten.
  • De geplande frequentie, breedte en diepgang in de handhaving over bouwen wordt niet gehaald. Dit roept om onmiddellijke maatregelen.
  • De 141 controles over brandveiligheid hebben geleid tot 75 her-controles. Dat is meer dan de helft. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de brandveiligheid hier en daar te wensen overlaat. Wat TEL betreft mag de inhaalslag dan ook opgeschroefd en herhaald worden.
  • In 2009 en 2010 zijn alle luchtwassers gecontroleerd. In vrijwel alle gevallen werden overtredingen geconstateerd. De regels rondom luchtwassers worden dus massaal genegeerd. TEL stelt voor dat vóór eind 2012 alle luchtwassers nogmaals gecontroleerd worden. Eventueel onaangekondigd.

  TEL vindt dat de regels die wij afspreken ook gehandhaafd moeten worden.  Toestaan of handhaven, niet gedogen of laten slonzen.

  TEL betoog – Geluidsoverlast op de markt Veghel

  BZE – 1 september 2011 – Zoals ook door de marktbewoners meer dan duidelijk gemaakt is leeft er grote onvrede bij veel omwonenden van de markt. De klankbordgroep marktbewoners, die namens meer da 60 woningen op en rond de markt spreekt heeft dan ook terecht aan de bel getrokken. Deze bewoners worden keer op keer geconfronteerd met zéér ernstige overlast, zoals recent ook bij het Queensday evenement. Natuurlijk, als je op de markt woont, moet je rekening houden met enige overlast. Je woont ten slotte in het bruisende hart van Veghel. Dat dit hart pas de laatste 2 jaar is gaan kloppen terwijl veel bewoners, jong en oud, er al jaren wonen, dat vergeten wij dan maar even voor het gemak.

  Deze “enige overlast” is ook vastgelegd. 70 dB(A) gevelbelasting mag Queensday tijdens de avonduren produceren volgens de vergunning. 70 decibel, alsof ze de hele avond in je huiskamers staan te stofzuigen, al niet bepaald meer “enige overlast” te noemen. Zowel de bewoners als het contactpersoon van de gemeente meten die avond echter een overschrijding van minimaal 15 dB(A). Ach… 15 luttele decibelletjes, waar zeur je over. Nou… 15 dB(A) meer betekent dat het geluid 32 keer harder is dan toegestaan. 32 keer. Denk aan je kinderen, en stel je dan eens voor dat ieder van hen 32 vriendjes mee naar huis neemt. En om dan ook maar even de andere aspecten van de overlast mee te pakken, stel je ook eens voor dat die allemaal tegen de gevel van je huis gaan staan plassen. Na een handvol bekeuringen aan wildplassers hield de handhaving het tijdens Queensday namelijk voor gezien. Er was geen houden aan. De wildplassers waren groter, sterker en met veel meer man.

  TEL heeft dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Welke acties zijn er door de gemeente, of de verantwoordelijke handhaving, genomen nadat de geluidsnorm overschrijding is geconstateerd?
  2. Zijn er nadien stappen ondernomen om te controleren of de situatie verbeterd was?
  3. Neemt het college nog verdere stappen richting de organisator?
  4. Hoe denkt het college soortgelijke overschrijdingen van de vergunning te gaan voorkomen, en hoe aannemelijk is het dat deze maatregelen een voldoende regulerend effect hebben?
  5. Hoe denkt het college de overlast dat door de bezoekers veroorzaakt wordt, zoals wildplassen, te kunnen verminderen?

  TEL betoog – Subsidiebeleid

  Raad – 7 juli 2011 – De regering is aan het bezuinigen en als gemeente Veghel denken wij dat dit ook ons zal raken. Hoe snel en hoe hard is nog allemaal zeer onzeker. Toch meent het college dat we bij voorbaat alvast maar 20% moeten gaan bezuinigen op, onder andere, kunst en cultuur. Raar want dit college heeft tegelijkertijd grootse plannen voor een kunst en cultuurcluster op de Noordkade.

  Als raad hebben wij ons beeld over subsidies vastgelegd in een subsidieverordening. Ik neem aan dat wij als raad nog steeds achter deze inhoud staan. De wethouder heeft tijdens de recente commissie Publiek en Samenleving tevens aangegeven dat de instellingen zich keuring aan hun taakstellingen houden. Op welke gronden vinden wij als raad dan dat ze het toch maar met 20% minder subsidie moeten doen?

  En dan komt Sinterklaas voorbij, letterlijk en figuurlijk, Ai… dit gaat stemmen kosten… fanfares, gildes, de intocht van Sinterklaas op de kerkdorpen, je weet wel, daar waar nog steeds braaf gestemd wordt. Raads en commissie leden struikelen over elkaar heen om nog snel een wit voetje te halen.

  De klucht “hoe pak ik geld van iemand af, zonder dat tie boos wordt” is begonnen, zonder subsidie weliswaar.

  TEL snapt niet dat een college dat geld over heeft voor een miljoenen kostend cultuurcluster, voor grondaankopen op de Kempkens, voor incidentele subsidies aan popfestijnen, geen geld overheeft voor de pareltjes van kunst en cultuur instellingen in Veghel.

  TEL is tegen de verregaande bezuinigingen op, onder andere, kunst en cultuur en dient een amendement is om integraal de hoogte van de bezuinigingen bij te stellen tot 60% van het huidige voorstel. Niet alleen voor de stemmentrekkers maar voor iedereen.

  TEL betoog – Cultuurcluster Noordkade

  Raad – 5 juli 2011 – Het vestigings klimaat van Veghel wordt mede bepaald door wat Veghel op kunst en cultuur te bieden hebben. En wij hebben nogal wat te bieden, een goed theater, MIK, Pieter Breugel, de beste bibliotheek van Brabant, het slokdarm festival, 7th Sunday, Veghel NightLive en nog veel meer. Stuk voor stuk pareltjes, waarvan sommige helaas in een behuizing die voor verbetering vatbaar is. TEL vindt dan ook dat er best geld gestoken mag worden in het verbeteren hiervan. Ook de toegevoegde waarde van het samenbrengen van enkele van deze pareltjes in het centrum snappen wij zeer goed.

  Echter, tegen welke kosten mag dit gebeuren. Mag dit ten koste gaan van de exploitatie van deze instellingen.  Wat hebben wij aan mooie gebouwen als de inwonende instellingen geen geld meer hebben om kunst en cultuur te kunnen bedrijven. Wat heb je aan een theater als je een-derde van het aantal voorstellingen moet schrappen. Wat heb je aan een jongerencentrum als de jongeren er hun kont niet kunnen keren omdat het budget opgaat aan onderzoeken. Wat vindt de Veghelse burger er van dat de laatste belletjes uit ons o, zo bruisende, winkelcentrum worden geknepen ten gunste van de Noordkade, zoals de bibliotheek, de Blauwe kei en vroeg of laat vast ook de halve horeca.

  Nee, Dit gaat TEL echt te ver. TEL is voor een goed vestigings klimaat, TEL is voor een levende kunst en cultuur sector, TEL is voor een bruisend winkelcentrum, TEL is voor een solide financiële huishouding, ook als hiervoor bezuinigd moet worden. Maar TEL is tegen het korten van culturele instellingen om vervolgens een zeer risicovol miljoenenproject aan te gaan om deze zelfde instellingen te huisvesten.

  Wat TEL ook niet snapt is dat tijdens een opiniërende vergadering aan de raad gevraagd wordt welke opties de raad vindt dat er bekeken moeten worden. Dat het college hierbij heel duidelijk te horen krijgt dat er meerdere opties bekeken moeten worden en dat dan hier uiteindelijk toch weer alleen de voorkeursoptie van het college wordt voorgesteld.

  TEL heeft tot slot de volgende vragen aan het college:

  • Ten laste van welk budget vallen uiteindelijk de kapitaallasten van het nieuw te bouwen cultuur cluster?
  • Hoe worden de bestaande kapitaallasten, welke nu door de instellingen betaald worden voor de huidige gebouwen, verrekend?
  • Verwacht het college dat de nieuwe kapitaallasten hoger of lager worden, en in welke orde van grote ligt dit dan?

  [de wethouder reageerde ontwijkend door dit vooruit in de tijd te schuiven.]

   

  Cultuur, bezuinigen of investeren

  De afgelopen gemeenteraadsvergadering stemde TEL tegen een onderzoek voor de het cultuurcluster op de Noordkade en diende een amendement in om de bezuingingen op de cultuursector te verlagen. Waarom zit TEL er zo in.

  TEL heeft veel onderzoek gedaan naar de kosten van de bouw van theaters en “cultuurclusters”. Recent gebouwde theaters van vergelijkebare grote als de blauwe Kei kosten tussen de 8 en 30 miloen euro. Eerdere schattingen van de gemeente zelf lagen rond de 20 miljoen euro. Dit is dan nog zonder de huisvesting van MIK, Pieter Breughel en het jongeren centrum. Hiervoor komen er nog enkele miljoenen euros bij.  TEL vindt het cultuurcluster een prachtig idee maar in de huidige tijd onbetaalbaar. TEL schat in dat het cultuurcluster zo’n 1.000 euro per gezin kost. Natuurlijk als we niet naar de Noord-kade gaan moet de blauwe Kei nog steeds opgeknapt worden en moet MIK nog steeds nieuwe huisvesting krijgen maar dit kan voor de fractie van de kosten van nieuwbouw. De coalitie roept dat het bedrijfsleven en de provincie (ook jouw en mijn belastinggeld trouwens) zullen meebetalen. Eerst zien, dan geloven.   

  De coalitie wil het cultuurcluster versterken door onder andere ook de bibliotheek te verplaatsen naar de Noordkade. TEL vindt dat er al te veel kaalslag gepleegd wordt in het huidige winkelcentrum. Daar blijft straks weinig van over.

  En dan de cultuurbezuinigingen. TEL vindt dat we altijd kritisch moeten blijven kijken naar hoeveel geld we aan cultuur besteden. Voor je het weet is het toch weer een aardig bedrag per inwoner. TEL is dan niet direct tegen het bezuinigen op deze sector, maar wel tegen de hoeveelheid en snelheid waarmee de coalitie dit wil doen. Maar het in nodig roepen ze. juist ja, op een cultuurcluster op de Noordkade te kunnen bouwen zeker. TEL had dan ook een amendement ingediend om voorgenomen bezuininging op cultuur bijna te halveren. Dit kon helaas op weinig steun van de coalitie rekenen.

  700 Nederlanders sterven jaarlijks door geluidoverlast

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 juni is de nota industrielawaai behandeld. TEL vindt dat deze nota nog onvoldoende rekening houdt met de gezondheidsschade die geluid aan kan richten. Raadslid Robert Elbertse heeft daarom tijdens de vergadering een motie ingediend om de gezondheidsaspecten van geluid ook op te nemen in de nota. Tijdens het verloop van de vergadering heeft de wethouder toegezegd om een opiniërende vergadering te plannen over een meer integrale nota gezondheid. Voor Robert Elbertse was dat voldoende reden om zijn motie voorlopig in te trekken.

  In de laatste Elsevier werd onze zorg over de gezondheidsaspecten van geluid weer eens bevestigd. Elsevier schrijft:

   “Zevenhonderd Nederlanders sterven jaarlijks aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan geluidsoverlast. Dat zijn meer mensen dan er per jaar sterven in het verkeer. Deskundigen spreken van een ‘almaar groeiend probleem’, waar politici weinig aan doen.”

  Zie het hele artikel op http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Laatste-24-uur/299878/Geluidsstress-doodsoorzaak-voor-700-Nederlanders.htm

  TEL zal daarom de komende tijd veel aandacht geven aan het onderwerp geluid. We volgen de voortgang van de “nota gezondheid” nauwlettend zorgen dat geluid hier in wordt opgenomen. Maar we organiseren binnenkort ook een informatieavond over geluid en zijn actief op zoek naar experts op dit gebied die ons kunnen helpen. Geïnteresseerden kunnen contact op nemen met ons.

  Nota gezondheid

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 juni is de nota industrielawaai behandeld. TEL vindt dat deze nota nog onvoldoende rekening houdt met de gezondheidsschade die geluid aan kan richten. Raadslid Robert Elbertse heeft daarom tijdens de vergadering een motie ingediend om de gezondheidsaspecten van geluid ook op te nemen in de nota. Tijdens het verloop van de vergadering heeft de wethouder toegezegd om een opiniërende vergadering te plannen.

  Klein project ook mer-beoordeling

  Door Boudewijn Warbroek Gemeenten en provincies moeten voortaan ook bij kleine bouwprojecten beoordelen of een milieueffectrapportage (mer) nodig is. Tegelijkertijd vervalt de automatische mer-plicht voor grote projecten.

  Het nieuwe Besluit milieueffectrapportage, dat 1 april van kracht wordt, volgt op een ingebrekestelling door de Europese Commissie en een arrest van het Europese Hof van Justitie. Blijkens dit arrest handelt Nederland in strijd met Europese richtlijnen door de omvang van projecten te koppelen aan een mer-beoordelingsplicht. Achterliggende gedachte is hierbij dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen belasten. Lees meer

  Kennismaken met het nieuwe raadslid

  Nu het nieuwe raadslid enige dagen geïnstalleerd is is het tijd voor een nadere kennismaking. Wie is nu Robert Elbertse? Wat doet hij in de Veghelse politiek? Het antwoord op deze vragen en meer vind je hier.

  Wil je na dit gelezen te hebben nog verder met het raadslid spreken.  Stuur dan een mail naar r.elbertse [apestaart] veghelraad.nl .

  Verbreding N279 geeft meer file dan hij oplost

  Provinciale Staten in Noord-Brabant besluit binnenkort over de verdere verbetering van de ontsluiting van Brainport (regio Eindhoven). Een vierbaansweg langs het Wilhelminakanaal moet die ontsluiting verder verbeteren. Er wordt tevens een variant onderzocht, waarbij de ook de N279 verbreed wordt naar een vierbaans(snel)weg, hetgeen de bereikbaarheid en daarmee de waarde van regio Eindhoven nog verder zou verbeteren. Dit klinkt aannemelijk, maar is dat niet. De regionale verkeersmodellen houden namelijk onvoldoende rekening met de verkeersaanzuigende werking. Lees meer

  Robert Elbertse geïnstalleerd als nieuwe raadslid TEL

  Tijdens de raadsvergadering van 3 februari is er officieel afscheid genomen van Henk Verschuur als raadslid van TEL. Direct daarop is Robert Elbertse geïnstalleerd als nieuwe raadslid voor TEL. Omdat Robert het enige raadslid is voor TEL is hij tevens Fractievoorzitter.

  de installatie

  Onze zienswijze op de verbreding N279

  A Dat baten van verbreding van de N279 niet in balans zijn met de negatieve gevolgen en daarom de verbreding van de N279 geen optie zou moeten zijn;

  B Als de weg er toch moet komen, dan is vanuit nagenoeg alle gezichtspunten een 80 kilometerweg te prefereren boven een 100 km/uur weg;

  C Tevens kan de verbreding slechts plaatsvinden, als voorkomen wordt dat er significante schade ontstaat aan natuur, landschap en gezondheid van onze burgers.  Lees meer

  Duidelijkheid aankoop De Heus

  Naar aanleiding van de provinciale publicatie van de aanvraag om een revisievergunning door Fransen Gerrits Productie B.V. in Erp (uitbreiding van capaciteit) stelde TEL vragen aan het college van B&W. Tel wilde daarmee dat het college haar standpunt over de met de vergunningverlening te verwachten toename van het vrachtverkeer in Erp bekend maakte, alsook welke stappen het college dacht te ondernemen. Immers eerder kocht de gemeente voor veel geld het bedrijf De Heus aan om hiermee vooral het vrachtverkeer in Erp terug te dringen. Lees meer

  Veghel bezuinigt over rug burgers en ondernemers

  De collegepartijen DDB, CDA en Hart voor Veghel, maken zich niet sterk voor het behoud van de onderlinge verbinding van burgers en de sociaal zwakkeren in ons dorp. Het grootste deel van de geplande 5 miljoen bezuiniging, zoals donderdag 4 september werd voorgesteld in de raad, komt namelijk ten laste van de burger. Nagenoeg alle belastingen voor ondernemers en burgers gaan omhoog. Daarnaast wil het college fors gaan bezuinigen op accomodatiesubsidies voor jeugd en jongere, maatschappelijk werk, mantelzorg ondersteuning, onderwijs achterstandbeleid, laagdrempelige toegang tot onderwijs (vrije universiteit) en ondersteuning van sportverenigingen. Op deze manier breekt het college af, wat gezamenlijk is opgebouwd. Lees meer

  Geen burgerparticipatie voor bewoners Oranjewijk

  Het is slecht gesteld met de burgerparticipatie voor bewoners van sociale huurwoningen in Veghel. Dat bleek vorige week donderdag in de commissievergadering Ruimte & Milieu tijdens de discussie over de renovatie en vernieuwing van de Oranjewijk. Ondanks alle mooie woorden over burgerparticipatie van college en coalitiepartijen blijft het bij loze kreten. Opnieuw is duidelijk geworden dat het college zich gedraagt als het schoothondje van Woonbelang. In plaats van zelf de regie te nemen over het sociale huurbeleid. Lees meer

  Omleiding N279 (Rijksweg Zuid-Willemsvaart) een bedreiging voor Zijtaart en Eerde

  Op vrijdag 22 oktober heeft Erik de Vries, inwoner van Zijtaart, ingesproken bij de provinciale commissies die de verbreding en eventuele toekomstige nieuwe tracés langs Zijtaart en Eerde van de N279 behandelden. De twee andere insprekers waren de burgemeester van Asten en een wethouder van Laarbeek. Beiden maakten zich sterk voor de situatie in hun gemeente. Collegeleden uit Veghel schitterden door afwezigheid. De inspraak van Erik de Vries werd bijzonder goed ontvangen. Een grote meerderheid van de commissies vond dat het GES (Gezondheid Effect Screening) moest worden ingezet. Daarnaast vond ongeveer de helft van de partijen dat het provinciaal beleid het uitgangspunt zou moeten zijn, i.p.v. geld als limiterende factor. De inspraak van Erik de Vries, tevens burgerlid van TEL, is bijgesloten. Lees meer

  Uitnodiging informatieavond MER en GES

  Nog voor het einde van dit jaar krijgt de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd het bestemmingsplan (BP) ‘Buitengebied Veghel’.  Bestemmingsplannen en Milieu Effect Rapportages zijn voor de meesten van ons geen dagelijks kost. Dit geldt eveneens voor het inzetten van het GES instrument (Gezondheid Effect Screening) als aanvullend toetsingskader in BP- en MER pocedures en de beoordeling van milieuvergunningen. Met behulp van GES kunnen gezondheidseffecten integraal in kaart worden gebracht (zoals fijnstof, NO2, weggeluid, railgeluid, stank en externe veiligheid) en kan er uitspraak worden gedaan over het aantal gehinderden, de mate van hinder en de gezondheidsgevolgen.

   TEL vindt het van groot belang dat burgers / belanghebbenden bij deze onderwerpen betrokken worden en ook gefundeerd hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Immers als een MER of een BP eenmaal door de gemeenteraad is vastgesteld, dan is wijziging nagenoeg onmogelijk. 

   Dagelijkse praktijk leert dat er in de loop van een reeds opgestarte MER of BP procedure vragen en opmerkingen komen, die al in een eerdere fase hadden moeten worden ingebracht. Met andere woorden: “te laat”. Het leidt voor betrokkenen tot het gevoel niet serieus te worden genomen. Dit kan alleen veranderen, door de te volgen procedures transparant te maken en de beslissende momenten van inspraak en zienswijzen duidelijk in beeld te brengen.

   Vanuit deze invalshoek vroeg TEL de beleidsambtenaar en MER/BP deskundige de heer Jos van der Wijst van de provincie Noord-Brabant en de GES deskundige mevrouw Natascha van Riet van het Bureau Gezondheid Milieu & Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, om ons tijdens een openbare bijeenkomst van de benodigde informatie te willen voorzien. Zowel de heer Van der Wijst als mevrouw Van Riet zegden hun medewerking toe.

   Graag nodigen wij u dan ook uit voor de inleidingen MER/BP en GES, zoals die op 30 juni a.s. worden georganiseerd in Sport- en Ontmoetingscentrum “Ter Aa”, Den Uil 1a, 5469CG te Erp, tel. 0413 212572, aanvang 20.00 uur.

   programma 30 juni 2010:

   19.45 – 20.00 ontvangst met een kopje koffie

  20.00 – 20.45  inleiding MER – Jos van der Wijst

  20.45 – 21.00 pauze

  21.00 – 21.20 presentatie GES – Natascha van Riet

  21.20 – 21.45 mogelijkheid tot stellen van vragen.

  Raad Veghel ongevoelig voor gezondheidsaspect ontsluitingsweg Erp

  TEL Veghel maakt zich zorgen over de gezondheid van de bewoners van Erp/Keldonk als de zuidelijke ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Zij is conform haar verkiezingsprogramma voor deze ontsluitingsweg die de kom van Erp van het doorgaande verkeer en met name vrachtverkeer moet ontlasten. Omdat TEL ten gevolge hiervan een verplaatsingseffect van de uitstoot van fijnstof/stikstof voorziet, diende zij donderdag j.l. tijdens de raadsvergadering een motie in om dit effect in de Milieu Effect Rapportage (MER) te onderzoeken. Behalve de SP bleken de andere fracties niet gevoelig voor de argumenten van TEL fractieleider Henk Verschuur om een dergelijk onderzoek in de MER-richtlijnen op te nemen. Lees meer

  TEL: nieuwe vergaderstructuur beknot kleinere partijen

  TEL Veghel vindt dat de voorgestelde vergaderstructuur op een aantal punten de kleinere en oppositionele fracties in hun functioneren beperkt en in hun meningsuiting beknot. Lees meer

  TEL wil duidelijkheid over gebruik luchtwassers

  Naar aanleiding van recente berichten in de media wil TEL van het college duidelijkheid over het gebruik van luchtwassers bij veehouderijen en pluimveehouderijen in de gemeente Veghel. Daartoe heeft TEL deze week een tiental vragen aan het college van B. en W. gesteld. Lees meer

  Controleer OZB-aanlag 2010 in Veghel

  TEL zet kritische kanttekeningen bij de berichtgeving over de OZB-aanslag 2010 van de gemeente Veghel. In een recente publicatie van de gemeente naar de lokale / regionale media stelt zij dat de eigenwoningwaarde (WOZ-waarde) in Veghel in 2008 gemiddeld licht is gestegen. Wat hierbij niet vermeld wordt is dat dit een gemiddelde is van alle typen woningen. Dus kan dit per type verschillen en er door de financieel-economische crisis en dalende huizenprijzen zelfs sprake zijn van een waardedaling. Lees meer

  TEL zet de toon tijdens installatie nieuwe raad

  Ter gelegenheid van de installatie van de nieuw gekozen gemeenteraad op dondersdag 11 maart j.l. heeft de TEL-fractievoorzitter terug gekeken op de verkiezingsuitkomst. Hieronder volgt de door hem uitgesproken tekst. Lees meer

  TEL haalt 935 stemmen en 1 zetel in Veghelse raad

  Dankzij de inspanning van vele TEL-sympathisanten een goed resultaat voor een nieuwe partij in Veghel. Opvallend zijn de vele stemmen die TEL in de kernen Zijtaart (248) en Eerde (133) heeft binnengehaald. De sterke campagne die TEL daar voerde heeft gewerkt. Lijsttrekker en fractievoorzitter van TEL Veghel Henk Verschuur is wel blij maar niet helemaal tevreden met de ene zetel als uitkomst. Er had volgens hem meer in gezeten als de voorkeurszetels door een lijstverbinding niet naar andere partijen waren gegaan. Belangrijker is dat TEL ook in de nieuwe raad haar geluid kan laten horen over de bedreigingen die de komende jaren op ons afkomen: zware industrie, meer vracht- en vliegverkeer en megastallen die het milieu ernstig aantasten en de luchtkwaliteit nog meer verslechteren.

  TEL doet niet mee aan besloten coalitiebesprekingen

  TEL Veghel gaat niet in op de uitnodiging van DDB om in beslotenheid deel te nemen aan een gesprek over de toekomstige coalitie. Fractievoorzitter Henk Verschuur stelt dat zijn partij niet meedoet aan achterkamertjes politiek. TEL profileert zich als een partij die streeft naar openbaarheid van vergaderingen en raadsinformatie. Je verliest je geloofwaardigheid als je aan besloten vergaderingen meedoet waarop de burger in Veghel geen zicht heeft.

  TEL is voorstander van een externe formateur die alle politieke partijen in Veghel gezamenlijk aan tafel roept om een inventarisatie van de diverse programma’s te maken. Op basis daarvan kunnen de speerpunten voor de komende raadsperiode worden bepaald.

  Henk Verschuur is benieuwd of Hart van Veghel, die al jaren voor het inzetten van een formateur pleitte, nu de rug recht houdt. Hij verwacht dat ze wederom door de knieën zullen gaan en buigen voor het DDB. De partij die volgens hem al zestien jaar lang de politiek in Veghel bij de formatie dictaten oplegt.

  Volgens hem moeten coalitiebesprekingen in de openbaarheid plaatsvinden, zodat de burgers weten wat daar wordt besproken. Dat in de laatste fase de echte onderhandelingen in beslotenheid plaatsvinden begrijpt hij best. Maar het proces wat daaraan vooraf gaat moet openbaar en door burgers te volgen zijn.

  Verschuur vindt verder dat de afgelopen vier jaar te vaak en onnodig besloten raads- en commissievergaderingen zijn gehouden en raadsvoorstellen een vertrouwelijk karakter kregen. Wat daar besproken en besloten wordt onttrekt zich aan de democratische controle. Het belang dat de burger kennis kan nemen van wat in beslotenheid en vertrouwelijk is besloten, is minstens zo groot als de vermeende zakelijke belangen van de gemeente en marktpartijen die als argument worden aangevoerd.

  Ook heeft TEL moeite met het feit dat het Fractievoorzittersoverleg (FVO) niet openbaar is. De trend is om daar ook politiek gevoelige onderwerpen te bespreken die in de raadscommissies thuishoren. Dergelijke ‘onderonsjes’ zijn ongewenst. Het FVO moet daarom beperkt blijven tot organisatorisch en huishoudelijke onderwerpen.

  TEL-bemensing raadscommissies

  Gisteren is tijdens de TEL-ledenvergadering besloten tot de volgende bemensing van de raadscommissies in de gemeenteraad van Veghel:

  Commissie Publiek & Samenleving: raadslid Henk Verschuur (op galerijfoto 1e van rechts), burgerlid Joke Steenbakkers (4e van rechts) en plv. burgerlid Anouk Welte (4e van links).

  Commissie Ruimtelijke Ordening: raadslid Henk Verschuur, burgerlid Erik de Vries (3e van links) en plv. burgerlid Wim Castricum (5e van rechts).

  Commissie Bestuurlijke Zaken en Economie/Financiën: raadslid Henk Verschuur, burgerlid Marcel Zoete (1e van links) en plv. burgerlid Robert Elbertse (2e van rechts).

  Veranderen kan! Een kwestie van kiezen

  Leefbaarheid en veiligheid in de 7 kernen van Veghel

  Alle kernen van Veghel moeten prettig zijn om in te wonen maar ook om je te voet, te fiets of met de auto in te verplaatsen. Als je daarvoor 30 km zones maakt dan moet je die ook hierop ook inrichten en de snelheid handhaven.

  Verbeteren van de luchtkwaliteit in Veghel

  De luchtkwaliteit in Veghel is even slecht als in Rotterdam. Met nog meer vrachtwagens, vliegtuigen en zware industrie wordt dit alleen maar erger. De verbrede N279 moet ondertunneld of overkapt worden. Megastallen horen niet thuis bij dorpskernen.

  Evenwichtig economisch beleid

  Meer diversiteit in het soort bedrijven zorgt voor hoogwaardige en toekomstvaste banen. Meer zakelijke dienstverlening, zorginstellingen, onderwijs en innovatieve bedrijven. Minder regels en meer service voor de ondernemers.

  Veghel moet weer van de burger worden

  Op dit moment regelt het gemeentebestuur te veel zaken zonder de inwoners te informeren of ‘echte’ inspraak te geven. Zo zetten ze de burger buitenspel. De burger moet serieus genomen worden.

  Opknappen van het centrum van Veghel

  Het wordt hard tijd dat we na al die jaren eens een aantrekkelijk centrum krijgen. Stop met grootschalige projectbouw in Veghels Buiten en investeer in het centrum en de woonwijken.

  Snelle oplossing voor de verkeersproblemen in Erp

  Er wordt al jaren gesproken over het verkeer dat dagelijks door Erp raast. Het is tijd dat de zuidroute en de verkeersbeperkende maatregelen er eindelijk eens komen zodat Erp weer leefbaar wordt en verkeersluw.

  Behoud van natuur en groen, ook in het buitengebied

  Het is tijd dat bedrijvig Veghel ook leefbaar Veghel wordt waar je kunt wonen, jezelf kunt vermaken en van de omgeving kunt genieten. Dus bijvoorbeeld geen grootschalige recreatie op Vlagheide en ‘t Hurkske.

  Betaalbare koop- en huurwoningen voor iedereen

  De beschikbaarheid van woningen moet passen bij de bevolking, dus maatwerk. Er zijn te weinig betaalbare (huur) woningen en bouwkavels voor starters en voor mensen die hier werken.

  Geen nieuw bedrijventerrein met zware industrie

  Er is veel leegstand op de huidige bedrijventerreinen in Veghel en naburige gemeenten. Bovendien levert zware industrie extra luchtverontreiniging. Het geld kunnen we beter investeren in het behoud van de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen.

  Geen lastenverhoging voor de burgers

  Onze gemeente heeft een ruime financiële positie. Dit geld moet niet op gaan aan prestige projecten zoals een nieuw groot theater, Veghels Buiten of een industrieterrein maar moet lokale lastenverhoging (zoals de OZB stijging) boven de inflatiecorrectie voorkomen.

  TEL Veghel komt met sterke kieslijst en gaat voor 3 zetels

  De nieuwe lokale politieke partij ‘TEL Veghel’ komt met een sterke bemensing van haar kieslijst. Daarbij is vooral gekeken naar inhoudelijke kwaliteiten die kunnen worden ingezet in de raad en de raadscommissies en naar de spreiding over de kernen binnen Veghel. De ledenvergadering was unaniem over de kandidaten en hun volgorde op de lijst. De TEL-lijst telt in totaal 11 kandidaten voor het raadslidmaatschap in de Veghelse gemeenteraad. In volgorde zijn dat Henk Verschuur, Joke Steenbakkers-Scheepers, Marcel Zoete, Wim Casticum, Jacques van Druenen, Erik de Vries, Robert Elbertse, Wil Lathouwers, Wim Steenbakkers, Hans van Erp en Anouk Welte.

  kieslijstTEL-lijsttrekker Henk Verschuur licht toe dat, naast diverse criteria, de inhoudelijkheid van de kandidaten en hun betrokkenheid bij een ‘leefbaar’ Veghel bepalend is geweest voor de uiteindelijke samenstelling. We hadden wel twintig mensen op de lijst kunnen plaatsen maar dat komt niet zo geloofwaardig over. Bovendien moeten de kandidaten er niet voor spek en bonen op staan, maar direct of op termijn inzetbaar zijn voor een rol in de raad of een raadscommissie. Hij zegt blij te zijn met de vrouwelijke kandidaten die de lijst versterken. Ook zijn er voldoende kandidaten beschikbaar en zo nodig te leveren voor een wethouderschap. Dat klinkt ambitieus maar daarmee moet je toch tevoren wel rekening houden. Belangrijk is ook dat TEL Veghel een redelijk ondernemersgehalte in haar team heeft. Daarmee wil deze partij de brug slaan naar ‘ondernemend’ Veghel. Dat kunnen de grote ondernemers zijn en de kleine zelfstandigen, maar ook agrariërs. Op deze wijze wordt uitdrukking gegegeven aan de evenwichtigheid die TEL Veghel met haar naam ‘Transparant, Evenwichtig, Leefbaar’ nastreeft.

  Kernboodschap TEL Veghel

  In onze kernboodschap benadrukken wij dat de Veghelse burgers en ondernemers door het gemeentebestuur serieus genomen moeten worden en dat hiervoor een open bestuurscultuur nodig is. Verder stellen wij dat er geïnvesteerd moet worden in een aantrekkelijke woonomgeving nu het nog kan. Het is de hoogste tijd om te werken aan een bedrijvig en vitaal Veghel dat qua wonen en werken meer in balans is. De leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van onze burgers moet de komende bestuursperiode centraal staan.

  Klik om de hele kernboodschap van TEL Veghel te lezen.

  TEL Veghel houdt nieuwe naam

  TEL Veghel mag als nieuwe plaatselijke politieke partij de door haar gekozen naam ‘Transparant, Evenwichtig, Leefbaar’ (TEL) blijven gebruiken. Deze uitspraak deed de Raad van State vandaag in Den Haag. Dit naar aanleiding van het beroep dat de partij van Willem Linders, Gemeentebelang Veghel, eind vorig jaar bij dit rechtscollege instelde tegen het centraal stembureau van de gemeente Veghel.

  TEL-voorzitter Henk Verschuur reageert positief op de uitspraak en zegt dat zijn partij steeds vertrouwen heeft gehad in de rechtmatigheid van en de bewuste keuze voor deze nieuwe naam voor zijn partij TEL. Daar was natuurlijk tevoren goed over nagedacht en e.e.a. was door onze juristen getoetst. De Raad van State heeft duidelijk gemaakt dat geen enkele – en evenmin een voormalige – politieke partij de exclusiviteit van woorden voor algemeen gebruik, zoals leefbaar of transparant, kan claimen.

  Het verweerschrift van de gemeente Veghel liet niets van het bezwaar van GBV en betoog van Willem Linders in de media over. De kiesraad deed daar in haar advies nog eens een schepje bovenop. Kennelijk geloofde GBV zelf niet in een goede afloop door niet op de zitting op 8 januari j.l. te verschijnen. De gemeente Veghel en TEL Veghel waren wel aanwezig. De staatsraad had aan 5 minuten voldoende om het beroepschrift van GBV te behandelen en vervolgens af te wijzen.

  Wel vindt Verschuur het zonde van duizenden euro’s die deze procedure de Veghelse gemeenschap onnodig hebben gekost en die beter aan echt belangrijke zaken voor de Veghelse burger had kunnen worden besteed. Zo komt die muziekkiosk van Willem Linders er natuurlijk nooit!

  TEL Veghel kan rekenen op brede steun in alle kernen van de gemeente Veghel. Ruim 60 Veghelaren leverden donderdagavond j.l. gezamelijk op het gemeentehuis hun steunverklaring in. Om in de woorden van Willem Linders te spreken: TEL Veghel telt nadrukkelijk mee de komende raadsverkiezingen!

  Met deze uitspraak van de Raad van State vindt Verschuur dat het centraal stembureau van de gemeente Veghel zijn werk en de toetsing van de nieuwe naam zorgvuldig hebben gedaan.

  Brede steun voor TEL Veghel

  Donderavond 14 januari, hebben onder grote publieke belangstelling in het gemeentehuis van Veghel de kandidaten van de nieuwe Veghelse politieke partij “Transparant Evenwichtig Leefbaar” afgekort TEL, hun instemmingsverklaring getekend. Alle kernen van Veghel waren hierbij vertegenwoordigd. Daar TEL Veghel een nieuwe partij is en nog niet eerder aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft deelgenomen, waren er ook nog zogenaamde ondersteuningsverklaringen nodig van de kiezers. Na controle van een geldig legitimatiebewijs, hebben onder het toezien oog van de kiescommissie van Veghel, bijna 70 mensen deze ondersteuningsverklaring getekend waardoor ruim aan de formele voorwaarden werd voldaan om deel te nemen aan de komende Veghelse gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Hiermee is TEL, een middenpartij met een groen hart, een feit.

  steunbetuigingIn een dankwoord sprak de secretaris van TEL, Wim Castricum zijn waardering uit aan de mensen die zich verzameld hadden in het gemeentehuis die ondanks de kou, de moeite hadden genomen om TEL te ondersteunen. Door sponsoring van een Veghelse ondernemer werden na afloop als dank voor de steunbetuigingen, nog leuke attenties in de vorm van TELmachientjes en voor de tijd van het jaar, toepasselijke rookworsten uitgedeeld. De worst staat symbool voor de regerende partijen die de burgers vaak een worst voorhouden, zonder de prijs te noemen die de burger er uiteindelijk voor betaalt.

  TEL-voorzitter Henk Verschuur spreekt van een grote opkomst en brede steun voor deze nieuwe lokale politieke partij in Veghel.

  Nieuwe partijnaam TEL Veghel

  Onze partij heeft zich op 7 december j.l. -met unanieme steun van bestuur en steunleden- bij het centraal stembureau van de gemeente Veghel ingeschreven onder de naam ‘Transparant, Evenwichtig & Leefbaar’ Veghel. Afgekort TEL Veghel. Onder deze naam gaat de partij deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010. De nieuwe naam brengt beter tot uitdrukking waar onze lokale partij voor staat en sluit nog dichter aan bij de doelstelling en het profiel zoals deze in de statuten zijn verwoord. Met deze naamkeuze wordt voorkomen dat de partij geassocieerd wordt met de landelijke partij Nederland Transparant.

  De drie begrippen staan voor

  • een meer transparante wijze van besturen
  • het herstellen van het evenwicht tussen leven/wonen en werken/bedrijvigheid
  • het vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Veghel.

  De volledige naam ‘Transparant, Evenwichtig & Leefbaar’ zal gebruikt worden als aanduiding op de kandidatenlijst (krijgen alle stemgerechtigden in de brievenbus) en het stembiljet (waarop de kiezers hun keuze maken en stem uitbrengen). Op beide formulieren staan we in de meest rechter kolom.
  In de communicatie zal ‘TEL Veghel’ worden gehanteerd.

  Voor TEL Veghel TELT de burger en staat voorop dat de balans, die in meerdere opzichten verstoord is, de komende jaren hersteld moet worden.

  TEL geregistreerd als lokale politieke partij

  Donderdag 3 december om zeven uur ’s avonds registreerde TEL zich als nieuwe lokale politiek partij. Hiermee is de eenmansfractie van Henk Verschuur een volwaardige lokale politieke partij met statuten, bestuur en steunleden. Bij deze gelegenheid werd ook het bestuur van TEL aan de media gepresenteerd.

  registratie-03-12-09

  De partij staat voor een open contact en dialoog met de Veghelse samenleving: burgers, bedrijven, instellingen en organisaties. Volgens Henk Verschuur wil zijn partij opkomen voor de belangen van burgers, vooral die niet gehoord worden of in de knel komen. Voorkomen moet worden dat een verschil van inzicht tussen burgers en college uitdraait op een gang naar de rechtbank waarmee niemand gediend is. De politiek moet naar de burgers luisteren en niet hun eigen belangen doordrukken. Bij nieuwe plannen moeten belanghebbenden al vanaf de ideeënfase betrokken worden. Een goede dialoog helpt om tot een gezamenlijk gedragen uitkomst te komen. Dat alles vraagt om transparantie van bestuur. Lees meer

  TEL maakt doorstart naar raadsverkiezingen 2010

  Op 1 december is in aanwezigheid van notaris Van den Boogaart, de oprichtingsakte van de politieke partij TEL officieel getekend. De naam TEL staat voor leefbaarheid en gezondheid en heldere besluitvorming in de politiek. Voor deze partij is betrokkenheid van burgers, bedrijven en belanghebbenden van groot belang voor goede besluitvorming.

  veghel transparant handtekeningen

  Bij belangrijke besluiten worden burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Veghel niet voldoende of te laat betrokken. Dit leidt regelmatig tot besluiten die schadelijk zijn voor de kwaliteit van onze gemeente. De afgelopen jaren zijn belangrijke zaken zoals leefbaarheid, gezondheid en verkeersveiligheid totaal onder belicht gebleven. Hierdoor is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in Veghel vergelijkbaar slecht geworden als die van een grote stad als Rotterdam. Daarnaast raken de kerkdorpen en woonwijken steeds verder ingesloten door nieuwe bedrijventerreinen en snelwegen en verliezen zij hun dorpse karakter. Ook is TEL van mening dat er te veel kansen gemist worden om het centrum van Veghel aantrekkelijk te maken. Niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de jeugd.

  TEL wil daarom met een grote groep mensen meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Henk Verschuur roept dan ook geïnteresseerde burgers en bedrijven op om TEL te steunen.

  Veghel een sluitende begroting in 2010?

  Meer dan ooit was de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Veghel in november dit jaar een ritueel. Met trots presenteren de coalitiepartijen Democratisch Dorpsbelang, Hart van Veghel en Gemeente Belang Veghel een ‘sluitende’ begroting 2010 en een meerjarenraming die er op het eerste oog gunstig uitziet.

  De oplettende burger weet dat schijn bedriegt. Juist in de aanloop naar verkiezingen willen de lokaal regerende politieke partijen een gunstig beeld van de financiële situatie in de komende jaren schetsen. Om vervolgens na de verkiezingen de Veghelse burgers en bedrijven met dalende subsidies of ‘noodzakelijke’ lastenverhogingen te confronteren. Zoals een hogere OZB-stijging voor de komende jaren dan nu in het vooruitzicht wordt gesteld.

  TEL vraagt daarom voor de verkiezingen op 3 maart 2010 duidelijkheid van alle lokale politieke partijen. Lees meer